home >>> bibliotheek
de bibliotheek is gerangschikt op auteursnaam
Voor AWN leden en donateurs zijn de boeken op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en iedere eerste woensdagavond van elke nieuwe maand van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage aanwezig.
     
Waals, J.D. van der De kolonisatie van het terpengebied: een ethno-archeologische benadering.
Waals, J.D. van der (red.) Van Rendierjager tot Ontginner. Nieuwe oudheidkundige ontdekkingen in Drenthe VII.
Waals, J.D. van der & H.T. Waterbolk The Middle Palaeolithic Finds from Hogersmilde.
Wahl, Rudolph Karel de Grote. Vader van Europa.
Wamser, Ludwig Ausgrabungen und Funde in Unterfranken 1978.
Warringa, A.; Haaff, G. van Opgraven. Technieken van archeologisch veldwerk.
Waterbolk, H.T. A.E. van Giffen, 1884-1973.
Waterbolk, H.T. Archeologie en landschap.
Webb, John Buckles identified.
Wegner, Hans-Helmut Mittelalterliche Töpfereibetriebe in Mayen.
Weiss, G. Antiek glas.
Werdmölder, mr. J.P.N. (red.) Heden en Verleden van de vereniging vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum. Gids.
Werumus Buning, J.W.F. Een boekje van glas.
Wessel, Klaus Kunst der Kopten. Sammlung des Ikonenmuseums Recklinghausen.
Westropp, Hodder M. Handbook of Archaeology. Egyptian, Greek, Etruscan, Roman.
Wheeler, sir Mortimer Archaeology from the Earth.
White, Edmund en Dale Brown (red.) De eerste mensen.
White, T.H. Arthur. Koning voor eens en altijd.
Wielick, H. Gouden Eeuw.
Wientjes, R.C.M. Een heerlijkheid in de bocht. Kaartboek van de polder Meinerswijk bij Arnhem.
Wientjes, R.C.M. en M. Smit Het Musiskwartier. Van agrarische nederzetting tot winkelkwartier in Arnhem.
Wiersma, P. Een Amsterdams boerderijbestek 1647. Bouwhistorisch overzicht.
Wigcherink, N. Romeinen in Kesteren.
Wijngaarden-Bakker, van Syllabus zoöarcheologisch Practicum.
Wilkinson-Lathan, R. Napoleons Artillerie.
Willems, F. (ed.) Keltische munten.
Willems, W.J.H. Romeins Nijmegen. Vier eeuwen stad en centrum aan de Waal.
Willems, W.J.H. (red.) Nieuwe ontwikkelingen in de Archeologische Monumentenzorg.
Willemsen, Annemarieke Romeins speelgoed. Kindertijd in een wereldrijk.
Willemsen, Annemarieke (red); Rudolf Simek en Renger de Bruin [et al] Vikings! Raids in the Rhine/Meuse region 800-1000.
Willemsen, drs. G.F. Gids voor fossiele zoogdieren.
Williams, John & Kate Evans Aspects of archaeology in the Planarch region.
Wilson, D.R. Air photo interpretation for archaeologists.
Wilson, David M. De Vikingen. Scandinavië in het eerste millennium.
Winter, Johanna Maria Van Soeten Cokene.
Witsen Elias, prof. jhr. J.S. Geschiedenis van de Europese beeldhouwkunst.
Witte, Hubert de (red) Brugge onderzocht. Tien jaar stadsarcheologisch onderzoek 1977-1987.
Wittop Koning, Dr. D.A. Apothekerspotten uit de Nederlanden.
Wittop Koning, dr. D.A., apotheker De oude apotheek.
Wooley, Sir Leonard Ausgrabungen – Lebendige Geschichte.
Woolley, sir Leonard Digging up the Past.
Wouters, Helena Metalen gebruiksvoorwerpen uit de late Bronstijd uit de Maasvallei: en analytische en metallurgische benadering van de depots van Dilsen en Maaseik-Heppeneert.