home >>> bibliotheek
de bibliotheek is gerangschikt op auteursnaam
Voor AWN leden en donateurs zijn de boeken op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en iedere eerste woensdagavond van elke nieuwe maand van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage aanwezig.
     
Vacano, Otto-Wilhelm von De Etrusken in de antieke wereld.
Vandepoel, Claudia Thuis in de bodem. Een tentoonstelling naar aanleiding van vijftig jaar Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland.
Vanvinckenroye, W. Gallo-Romeins aardewerk van Tongeren.
Varende, Jean de la Romantische scheepvaart.
Veenvliet, drs. Jaap Kijk op Geologie. De bodem onder onze voeten. Wat zit erin, wat doe je ermee. Geologie in ons dagelijks leven.
Veil, Stephan Alt- und mittelsteinzeitliche Fundplätze Rheinlandes.
Veldt, Frank (samensteller) Kaartenmap Arnhem. Oude kaarten en kadastrale kaarten met beschrijving van de vervaardigers van 16e, 17e en 18e eeuwse kaarten van Arnhem.
Venne, Aleike van de Poken en stoken, brouwen en koken. Archeologie en geschiedenis van 100 ambachtelijke ovens.
Verhaeghe, F. Ceramiekverspreiding en handel in de Middeleeuwen: interpretatie en problemen.
Verhaeghe, F. In de porseleinkast van de Middeleeuwer.
Verhagen, Anton en Arnold Chambon Speuren naar het onverklaarbare. Archeologie in het Maasdal.
Verhagen, J. (red.) Veldwerkverslag nr. 4, 1983-1984.
Verhagen, J.G.M. Nota veldwerk van A.W.N.-afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland.
Verhagen, Jan Verslag nr. 10 van de veldwerkactiviteiten van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afd. 17, met o.a. het veldwerkoverzicht over 1990.
Verhagen, Jan (red.) Graven in de Bentinckstraat.
Verhagen, Jan (red.) Veldwerk 1981/1982.
Verhagen, Jan (red.) Verslag nr. 6 van de veldwerkactiviteiten van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland, betreffende de jaren 1985 en 1986.
Verhagen, Jan (red.) Verslag nr. 8 van de veldwerkactiviteiten van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland, betreffende het jaar 1988.
Verhagen, Jan (red.) Verslag nr. 9 van de veldwerkactiviteiten van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afd. 17, betreffende het jaar 1989.
Verhagen, Jan (red) Veldwerkverslag nr. 12 van de veldwerkactiviteiten van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland, met veldwerkoverzicht over 1993.
Verhagen, Jan (red) Verslag nr. 11 van de veldwerkactiviteiten van AWN-afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland, met o.a. de veldwerkoverzichten over 1991 en 1992.
Verhagen, Jan (red) Verslag nr. 13 van de veldwerkactiviteiten van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland, met o.a. het veldwerkoverzicht over 1994 en 1995.
Verhagen, Jan (red) Verslag nr. 7 van de veldwerkactiviteiten van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland, betreffende het jaar 1987.
Verhagen, Jan G.M. Na meer dan 2000 jaar opnieuw bewoond. Archeologisch onderzoek op de Loohorst te Duiven.
Verhagen, Jan G.M. Oude woongrond Babberich Zwanenwaaij. Verkennend archeologisch onderzoek.
Verhagen, Jan G.M., R.T.A. Borman, A.M. Gerhartl-Witteveen (red.) [et al] Opgegraven verleden van Gelderland.
Verhoeff, Wim & Paul Vroemen Arnhem Voorjaar 1945. Wandelen door een verlaten stad.
Verhoeff, Wim & Paul Vroemen Arnhem Voorjaar 1945. Wandelen door een verlaten stad. Deel II
Verhoeven, A.A.A. Middeleeuws gebruiksaardewerk in Nederland (8ste-13de eeuw).
Verhoeven, A.A.A. Verspreidingsgebieden van aardewerk in de Vroege en Volle Middeleeuwen.
Verhofstad, Jan en Jan van den Koppel De geologische stad. Steeds natuursteen.
Verkerk, C.L. Het tolsysteem in het mondingsgebied van Rijn, Maas en Schelke tot de elfde eeuw.
Verlinde, dr. A. De opgraving van het Huys Hengelo.
Vermeersch, Pierre M. (ed.) Contributions to the study of the mesolithic of the Belgian lowland.
Vervloet, J.A.J. Marken, een terp uit de Late Middeleeuwen.
Verwers, dr. G.J. (red.) Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie.
Verwers, W.J.H. Archeologische kroniek van Noord-Brabant 1977-1978.
Verwers, W.J.H. Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1979-1980.
Verwers, W.J.H. en G.A.C. Beex Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1974-1976.
Vilsteren, V.T. van Bijna op de kop af.
Vilsteren, V.T. van Het Benen Tijdperk. Gebruiksvoorwerpen van been, gewei, hoorn en ivoor vanaf 10.000 jaar geleden.
Visscher, H.C.J. en I.M.C. Nuijten RAAP-Rapport 198. Gemeente Arnhem. Project Arnhem Centraal. Beleidsadvieskaart Archeologische en bouwkundige waarden.
vJacobs, Ingrid en Kees Ribbens Geschiedenis is van iedereen.
Vlerk, prof. dr. I.M. van der en Kuenen, dr. Ph.H. Geheimschrift der aarde. Twee milliard jaar geschiedenis van de aardkorst en haar bewoners.
Voelker, Jessica Out of the Field, Into the Living Room. How National Geographic can bring Archaeological Discovery to the Public Eye.
Voet, Elias jr. Nederlandse goud- en zilvermerken.
Vollenhoven, dr. M.W.R. Op zoek naar het Oude Rome. Godsdiensten, zeden, monumenten.
Volmuller, H.W.J. (red.) Nijhoffs Geschiedenis-lexicon. Nederland en België.
Vries, Dirk Jan de (red.) [et al] Verborgen Verleden. Bouwhistorie in Nijmegen.
Vries, Jan de en Bob Roelofs De Canon van Arnhem.
Vries, Th. De Op bezoek bij het verleden.