home >>> bibliotheek
de bibliotheek is gerangschikt op auteursnaam
Voor AWN leden en donateurs zijn de boeken op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en iedere eerste woensdagavond van elke nieuwe maand van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage aanwezig.
     
Taburet, Marjatta Fayence aus Quimper.
Tacitus, Cornelius, vert. Vincent Hunnink De opstand van de Bataven.
Tadema Sporry, B. en Tadema, Auke A. De piramiden van Egypte.
Tait, Hugh (ed.) Glass. 5,000 years.
Tamboer, Annemies Opgedolven Klanken. Archeologische muziekinstrumenten van alle tijden.
Tangerding, Manfred Das Tal der Bocholter Aa, geologisch und archäologisch betrachtet.
Teunissen, D. Palynologisch onderzoek aan enkele restbeddingen in de Over-Betuwe.
Theunissen, Liesbeth Midden-bronstijdsamenlevingen in het zuiden van de Lage Landen. Een evaluatie van het begrip "Hilversum-cultuur".
Thijssen, J. (red.) Tot de bodem uitgezocht. Glas en ceramiek uit een beerput van de "Hof van Batenburg" te Nijmegen, 1375-1850.
Thijssen, J.R.A.M., R.M. van Dierendonck, H.J.M. Meijers [e.a.] Een Burgerfamilie in de Smidstraat 1760-1840.
Thijssen, J.R.H.M. (red.) Van huisvuil tot museumstuk. Vondsten uit een afvalput aan de Nonnenstraat.
Thorvildsen, Knud The Vikingship of Ladby.
Tichelman, G.L. [et al] Wereldreis van een bronzen bijltje.
Tilburg, Cornelis van Romeins Verkeer.
Timmers, J.J.M. prof.dr. Kleine atlas van de vroege Middeleeuwen.
Timms, Peter Flint Implements of the Old Stone Age.
Toebosch, Theo Grondwerk. 200 jaar archeologie in Nederland.
Trierum, M.C. van en Henkes, H.E. Rotterdam Papers V. Landschap en bewoning rond de mondingen van Rijn, Maas en Schelde. A contribution to prehistoric, roman and medieval archaeology.
Tuchman, Barbara De waanzinnige 14de eeuw.