home >>> bibliotheek
de bibliotheek is gerangschikt op auteursnaam
Voor AWN leden en donateurs zijn de boeken op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en iedere eerste woensdagavond van elke nieuwe maand van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage aanwezig.
     
Sanden, W.H.B. van der (red.) Mens en moeras.
Sanden, Wijnand A.B. van der en P.W. van der Broeke (red.) Getekend zand. Tien jaar archeologisch onderzoek in Oss-Ussen.
Sanden, Wijnand van der Het meisje van Yde.
Sanke, Markus Die mittelalterliche Keramikproduktion in Brühl-Pingsdorf.
Sarfatij, H. Verborgen steden. Stadsarcheologie in Nederland.
Schaap, Bert Reisboek voor prehistorische grotten. Inleiding tot de grotkunst uit de oude steentijd.
Schaap, K. en C. Seebach Op uw gezondheid.
Schalles, Hans Joachim, Anita Rieche en Gundolf Precht Die Römische Bäder.
Schenk-Behrens, Carla W. Munzen Auktion Essen.
Schierbeek, Bert, Moussa Oumar Sy en Herman Haan Tellem. Verkenning van een oude afrikaanse cultuur.
Schlimmer, dr. J.G. en Drs. Z.C. de Boer Woordenboek der Grieksche en Romeinsche oudheid.
Schmeink, Toon Nederland waterstaat.
Schmid, E. Atlas of animal bones. For Prehistorians, Archaeologists and Quarternary Geologists.
Schnurbein, S. von Die Römer in Haltern.
Schönfeld, M. Veldnamen in Nederland.
Schoorl, F.F.J. Archeologie en ruimtelijke ordening in Noordoost-Groningen: een moeizame relatie.
Schrijver, Elka Glas en Kristal.
Schulte-van Wersch, drs. C.J.M. (eindred.) 150 jaar Bibliotheek Arnhem. Geschiedenis en collecties.
Schulte, A.B.C. en A.G. Schulte De verdwenen stad. Arnhem voor de verwoesting van 1944-1945.
Schulte, A.G. (red.) [et al] Arnhems Historisch Genootschap “Prodesse Conamur” 1792-1992: de geschiedenis van een historisch genootschap.
Schulten, Peter N. Die Römische Münzstätte Trier.
Schut, P. Een inventarisatie van neolithische bijlen uit Gelderland, ten noorden van de Rijn.
Schut, P. NAR 4. Nederlandse Archeologische Rapporten, 4.
Schut, P.A.C. “De Montferlandsche berg, het sieraad der tusschen IJssel en Rijn gelegene landen”. De motte Montferland (gemeente Bergh) en een overzicht van motteversterkingen in Gelderland.
Schutte-van Wersch, drs. C.J.M. Kerken in Arnhem.
Schuyf, Judith Heidens Nederland. Zichtbare overblijfselen van een niet-christelijk verleden.
Schwab, Gustav Griekse Mythen en Sagen.
Schwartz, Josef Das Langerweher Töpfergewerbe in der Vergangenheit.
Schwartz, Josef Die Langerweher Töpferei im Spiegel der Sprache.
Sear, D.R. Roman Coins and their Values.
Silverberg, Robert Archeologie onder water.
Sisson, Septimus The Anatomy Of The Domestic Animals.
Slinger, A., Janse, H. en Berends, G. Natuursteen in Monumenten.
Smit, M. Inventariserend archeologisch booronderzoek Bronbeek.
Smit, M. en J. Verhagen Inventariserend archeologisch booronderzoek Mooieweg 210, Arnhem-Zuid.
Smit, Mieke Arnhems Archeologisch Rapport nr. 1. Project Arnhem Centraal.
Smit, Mieke Inventariserend archeologisch booronderzoek Klapstraat, Elden.
Smit, Mieke Proefonderzoek Hoogstedelaan.
Smith, Bradley Mexico, a history in Art.
Smith, Howard E., jr. All About Arrowheads and Spear Points.
Sprey, dr. K. Hannibal.
Sprokkel, H., Akkerman, Chr., Dasselaar, M. (red.) Een kijkje in de Keizerstraat.
Stapert, D. Some natural surface modifications on flint in the Netherlands.
Stapert, Dick Middle Palaeolithic finds from the Northern Netherlands.
Steehouwer, K.J. en Warringa, A.H.C. Archeologie in de praktijk. Methoden en technieken van de (amateur)archeoloog.
Steur, G.G.L. [et al] Een kwarteeuw onderzoek met boor en spade.
Steures, D.C. Museumstukken V. Geletterde Nijmegenaren.
Stewart, Harry M. Egyptioan Shabtis.
Stoepker, Henk Graven naar het kasteel van Tilburg.
Stolte, Dr. B.H. Nijmegen is toch Noviomagum.
Stuart, P. Een Romeins grafveld uit de eerste eeuw te Nijmegen. Onversierde terra sigillata en gewoon aardewerk.
Stuart, P. Gewoon aardewerk uit de Romeinse legerplaats en de bijbehorende grafvelden te Nijmegen.
Stuart, P. Museumstukken II. De Tabula Peutingeriana. Commentaar.
Stuart, P. Provincie van een imperium. Romeinse oudheden uit Nederland in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Stuurman, P. De AWN stelt zich voor.
Stuurman, P. Een passie voor het verleden en waartoe zoiets leidt.
Stuurman, R. en J. Stuurman-Aalbers Kunst- en Antiekveiling 1981, deel 6.
Sulzenbacher, Gudrun De gletsermummie. Met Ötzi op ontdekkingsreris door de jonge steentijd.
Sutherland, C.H.V. Münzen der Römer.
Swan, Vivien G. Pottery in Roman Britain.
Swinkels, Louis (red.) Het Onderste Boven. Negen amateur-archeologen aan het woord.