home >>> bibliotheek
de bibliotheek is gerangschikt op auteursnaam
Voor AWN leden en donateurs zijn de boeken op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en iedere eerste woensdagavond van elke nieuwe maand van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage aanwezig.
     
Raa, Ben te Archeologie in Almere.
Rackl, Hanns-Wolf Duik in het verleden. Archeologie onder water. Een reportage.
Rademakers, P.C.M. (red.) De prehistorische vuursteenmijnen van Ryckholt-St. Geertruid.
Ramskou, Thorkild Danmarks Oldtid.
Ratsma, P. Topografische ontwikkelingen in Rotterdam in relatie tot handel, scheepvaart en nijverheid van de dertiende tot de zestiende eeuw.
Raven, M.J. Wel moge het U bekomen. Feestmaal, Godenmaal, Dodenmaal in de oudheid.
Redactie ‘t Waterhuisje. Archeologische vondsten in Halsteren bij een herberg aan een vertakking van de Oosterschelde genaamd Het Lange Water.
Redactie 10 Gemina.
Redactie 50 jaar Zeeuwse archeologie in Westerheem.
Redactie A Chronological Table of Chinese and World Cultures (philosophy - art - technology).
Redactie Aardewerk uit de Romeinse Tijd.
Redactie Amateurarcheologen in Limburg 1969-1970.
Redactie Anatolië: Smeltkroes van culturen.
Redactie Ancient Greek Coins.
Redactie Antike Welt. Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte.
Redactie Archäologie in Nordrhein Westfalen.
Redactie ARCHEO-brief. Vakblad voor de Nederlandse archeologie.
Redactie Archeologie en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1991-1992.
Redactie Archeologie en geschiedenisonderwijs.
Redactie Archeologie magazine.
Redactie Archeologienota van de gemeente Arnhem. Onzichtbaar maar niet onverschillig.
Redactie Archeologische Kroniek van Gelderland.
Redactie Archeologische tentoonstelling "Goed gevonden". Recente archeologische vondsten in Overijssel.
Redactie Archon, Stichting voor archeologisch onderzoek. Jaarverslag over 1985.
Redactie Archon, Stichting voor archeologisch onderzoek. Jaarverslag over 1986.
Redactie Archon, Stichting voor archeologisch onderzoek. Jaarverslag over 1987.
Redactie Archon, Stichting voor archeologisch onderzoek. Jaarverslag over 1992-1993.
Redactie Au pays des Megalithes, Carnac, Quiberon, Locmariaquer.
Redactie Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek ROB. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands
Redactie Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands
Redactie Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie Bloeitijd van het Romeinse Rijk. 277 v C. - 192 n C.
Redactie Bodem en groenvoorzieningen. Bodemkundig onderzoek voor gemeentelijke beplantingen.
Redactie Boeiend verleden. Geschiedenis van het Zuiderzeegebied.
Redactie Boeren Erfgoed. Boerderijen in Bennekom, Ede en Lunteren door de eeuwen heen.
Redactie Bouwkunst. Huis der Provincie Gelderland.
Redactie Brokstukken van het verleden. Tentoonstelling bij het 25-jarig bestaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (A.W.N.).
Redactie Catalogus voor museum Kam.
Redactie Colonia Ulpia Traiana. 1. und 2. Arbeitsbericht zu den Grabungen und Rekonstruktionen.
Redactie Communicerende vaten. Beeldtaal van slibversiering op laat-middeleeuws aardewerk in de Nederlanden.
Redactie De Bosatlas van ondergronds Nederland.
Redactie De evolutie van de mens.
Redactie De Geschiedenis van het Geld. Verzamelen van munten, penningen en bankbiljetten.
Redactie De LIMES. Een tocht langs de Romeinse Castella van Wijk bij Duurstede tot Zwammerdam.
Redactie De mens van toen.
Redactie De Stedelijke Munt van Nijmegen, 1457-1704.
Redactie De Waarheid over Tjerk Vermaning.
Redactie De Westfriese boer in de Bronstijd.
Redactie Deae Nehalenniae.
Redactie Den Kongelige Mønt- of Medaillesamling. Mønter og Medailler. Middelalder of Nyere Tid.
Redactie Die legendäre Armee des Qin Shihuang Di.
Redactie Diepgaand onderzoek naar de Brittenburg.
Redactie Dit is een huis van Vereniging Hendrick de Keyser.
Redactie Ede – Renkum. Een fietstocht langs de Molenbeek.
Redactie Een veluws dorp. Een herinneringswerk voor Ir. M.M. van Hoffen.
Redactie Eerste internationale symposium over vuursteen. 26-29 april 1969 Maastricht.
Redactie Eibergen. Fietsen langs grenzen en graven.
Redactie Encyclopedie voor de jeugd.
Redactie Friezen van de Oude Duinen.
Redactie Gids voor het Fries Museum.
Redactie Glas door de eeuwen.
Redactie Goden en hun beestenspul.
Redactie Graven langs de weg. Een wandelroute door het Kroondomein bij Vaassen.
Redactie Grote topografische atlas voor Nederland 1 : 50.000. Deel 3 Oost-Nederland.
Redactie Guide to the antiquities of Roman Britain.
Redactie Haarlems Bodemonderzoek.
Redactie Helinium XXXIV/2, 1994
Redactie Het kasteel van Amstel - burcht of bruggehoofd?
Redactie Het land van Folckerus. Een fietstocht in de omgeving van Ermelo.
Redactie Het Rijk der Scythen.
Redactie Historische Schätze aus der Sowjetunion.
Redactie In kort bestek: de Wet op de archeologische monumentenzorg.
Redactie Indeling van Nederlandse gronden.
Redactie Instituut voor aardewerktechnologie.
Redactie Jaaroverzicht 1969 van de Archeologische Werkgemeenschap Limburg.
Redactie Jaarverslag 1961 : Oudheidkundige opgravingen te Nijmegen.
Redactie Jaarverslag Archeologie 2001-2003.
Redactie Jaarverslag Archeologie 2004.
Redactie Keltische Kunst. Bodemschatten uit Salzburg.
Redactie Kijk op koggen.
Redactie KLIC-Atlas van de provincie Gelderland.
Redactie Koningstraat 57.
Redactie La Graufesenque-Millau, complexe industriel antique de la ceramique.
Redactie Lexikon der modernen Plastik.
Redactie Meer om Cieraet als Gebruyck. Tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen en kunstbezit uit Gelderse kastelen.
Redactie Mer Egée. Grèce des îles.
Redactie Middeleeuws aardewerk: een praktische handleiding.
Redactie Mooi Gelderland. Handboek Geldersch Landschap en Gelderse Kasteelen.
Redactie Munsell-kaart. Voor determinatie van kleuren : Standard soil color charts.
Redactie Museumgids Gallo-Romeins Museum Tongeren.
Redactie Neue Forschungen in Pompeji, und den anderen vom Vesuvausbruch 79 n.Chr. verschütteten Städten.
Redactie Neujahrsgruss 1980.
Redactie Neujahrsgruss 1995.
Redactie Neujahrsgruss 1996.
Redactie Neujahrsgruss 2001.
Redactie Neujahrsgruss 2005.
Redactie Neujahrsgruss 2008.
Redactie Neujahrsgruss 2009.
Redactie Nieuw licht op een Oude Stad. Italiaanse en Nederlandse opgravingen in Satricum.
Redactie Noorderbreedte.
Redactie Noviomagus. Op het spoor der Romeinen in Nijmegen.
Redactie Nunspeet. Een fietstocht langs Veluwse grafheuvels.
Redactie Ogen en oren van de Nederlandse archeologie.
Redactie Oud Aardewerk. Toegelicht aan de verzamelingen in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam.
Redactie Overzicht van de inventarisatie van scheepswrakken in de Waddenzee bij Texel in de middeleeuwen
Redactie Paleis het Loo en zijn bewoners. Tentoonstellingsgids.
Redactie Plastik der Etrusker.
Redactie Pompeii.
Redactie Provinciale munten, Griekse munten, Grieks-Romeinse Keizersmunten.
Redactie Rheinische Töpferkunst.
Redactie Rhenen. 750 jaar stad.
Redactie Rijksmuseum G.M. Kam. Museum voor Romeins Nijmegen.
Redactie Romeinen in de Randstad.
Redactie Romeins glas en aardewerk uit de verzameling Löffler, Keulen.
Redactie Romeins glas en aardewerk uit de verzameling Löffler, Keulen.
Redactie Ruimte voor Rijntakken – Rijkswaterstaat Directie Oost Nederland; Archeologische verwachtingskaart met geomorfogenetische onderbouwing.
Redactie Scarabee.
Redactie Schatkamer van Gelderse Oudheden.
Redactie Schatten uit Turkije.
Redactie Schepen bij Nigrum Pullum.
Redactie The Acropolis from the middle ages to our day.
Redactie Thuis in de Late Middeleeuwen. Het Nederlands burgerinterieur 1400-1535.
Redactie Tussen Maas en Rijn. Kulturele overgangen van prehistorie tot late middeleeuwen in het oostelijk rivierengebied.
Redactie Tussen Vliet en strandwal. Archeologisch onderzoek in Voorburg-West; vondsten uit de Bronstijd, de late Middeleeuwen en de Gouden Eeuw.
Redactie Uit groeven en graven. Bekeraardewerk uit de jonge steentijd.
Redactie Van Appoldro tot Apeldoorn, het bedrijvige centrum van Gelderland.
Redactie Van eigen bodem.
Redactie Van Friezen Franken en Saksen.
Redactie Van Salehem tot Zelhem. Sporen uit het verleden. Van de prehistorische jager tot de boer uit de Vroege Mideeleeuwen.
Redactie Van Vuistbijl tot Veenlijk.
Redactie Vanuit een inzichtlijk verleden. Het archeologiebeleid van de provincie Gelderland.
Redactie Vereeuwigd landschap. Wandelen door schilderachtig Wolfheze.
Redactie Verleden, heden, toekomst. Archeologiebeleid in Ede 2002.
Redactie Via Romana. Brittannia, Gallia, Germania. Europese Culturele Route door Frankrijk, de Benelux en Groot-Brittannië.
Redactie Via Romana. Hispania, Provincia Italia. Europese Culturele Route door Spanje, Zuid-Frankrijk en Italië.
Redactie Vom Euphrat zum Nil. Kunst aus dem alten Agypten und Vorderasien.
Redactie Vondsten uit het verleden. Oudheidkundig bodemonderzoek. Archeologisch jaarboek 1986.
Redactie Voorlopige monumentenraad. Verslag 1955.
Redactie Wat potters bakten.
Redactie Westmünsterland
Redactie Zwols Historisch Tijdschrift.
Redactie : Abelman, L.J. De Middeleeuwse dorpskerken van Zuid-Beveland. Een beelddocumentatie van de rijkdom die deze kerken in vormgeving en interieur ons bieden.
Redactie : Alkemade, M, G.H. Scheepstra & A. Steendijk Jaarverslag van de ROB over 1995/96.
Redactie : Bogaers, Glasbergen, Glazema en Waterbolk Honderd eeuwen Nederland.
Redactie : Buurman, Ms J., B.J. Garoenewoudt, D.P. Hallewas [et al] Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek ROB. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie : Dr. Gabrielle Isenberg Neujahrsgruss 2007.
Redactie : Dr. Gabriëlle Isenberg Neujahrsgruss 1997.
Redactie : Es, W.A. van, J.F. van Regteren Altena, P.J. Woltering [et al] Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek ROB. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie : Es, W.A. van, J.F. van Regteren Altena, P.J. Woltering [et al] Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek ROB. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie : Es, W.A. van, Regteren Altena, J.F. van en Mank, W.C. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Redactie : Es, W.A. van, W.C. Mank, A. Mars [et al] Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek ROB. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie : Es, W.A. van, W.C. Mank, J.F. van Regteren Altena [et al] Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek ROB. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie : Es, W.A. van, W.C. Mank, J.F. van Regteren Altena [et al] Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek ROB. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie : Es. W.A. van, J.F. van Regteren Altena, P.J. Woltering [et al] Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek ROB. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie : Es. W.A. van, J.F. van Regteren Altena, P.J. Woltering en W.C. Mank (red.) Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek ROB. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie : Es. W.A. van, J.F. van Regteren Altena, P.J. Woltering en W.C. Mank (red.) Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek ROB. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie : Freigang, Yasmine Neujahrsgruss 2002.
Redactie : Gabriëlle Isenberg Neujahrsgruss 2000.
Redactie : Gerhartl-Witteveen, A.M.; Lemmens, G.T.M.; Stevens, S.C.J. Schetsen van een nieuw museum in Nijmegen
Redactie : Harry Fokkens en Nico Roymans Nederzettingen uit Bronstijd en Vroege ijzertijd in de Lage Landen. 1989. Symposium te Leiden.
Redactie : Hendriks, Leo en Jan van der Hoeve Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek. Lezen en analyseren van cultuurhistorisch erfgoed.
Redactie : Isenberg, Gabrielle und Almuth Gumprecht Neujahrsgruss 1999.
Redactie : L.P. Louwe Kooijmans, H. Sarfatij en A. Verhoeven Archeologen werken in Zuid-Holland. Opgravingen en vondsten uit de laatste 15 jaar.
Redactie : Raan-Onderwater, G.J.M. van, P. van Beek, H. van den Brink [et al] Langs oude en nieuwe wegen. De ontwikkeling van verkeer en vervoer op de westelijke Veluwerand.
Redactie : W.A. van Es [et al] Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek ROB. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands
Redactie : W.A. van Es [et al] Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands
Redactie (Es, W.A. van) Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie (Es, W.A. van) Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie (J. Vreugdenhill, vert.) Atlas bij de Wereldgeschiedenis.
Redactie (P.C. Houttuin) Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie G.H. Scheepstra Jaarverslag 1994. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Redactie W.A. van Es [et al] Berichten van de Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie: A.M. Gerhartl, A. Koster en L.J.F. Swinkels Romeinen in het rivierengebied.
Redactie: Bursch, F.C. en Vries, prof. dr. J. de Onze oudheid. De vroegste geschiedenis van Nederland en aangrenzende gebieden.
Redactie: Dr. Gabrielle Isenberg Neujahrsgruss 1998.
Redactie: Dré van Marrewijk en Arne Haytsma (ROB) Ruimtelijk ontwerpen en archeologie.
Redactie: Es, W.A. van en W.J.H. Verwers Dorestad.
Redactie: Es, W.A. van, J.F. van Regteren Altena, P.J. Woltering [et al] Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek ROB. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie: Freigang, dr. Yasmine Neujahrsgruss 2003.
Redactie: Freigang, dr. Yasmine Neujahrsgruss 2004.
Redactie: Hallewas, D.P. , H. Kars, G.H. Scheepstra [et al] Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek ROB. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie: Hallewas, D.P., H. Kars, G.H. Scheepstra [et al] Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek ROB. Proceedings of the state service for archaeological investigations in the Netherlands.
Redactie: Karsch, M., Kooymans, M en Schaap, J. Catalogus van materiaal van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland in de Stads- of Atheneaumbibliotheek te Deventer.
Reden, Sibylle von Die Megalith-Kulturen. Zeugnisse einer verschollen Urkultur: Großsteinmale in England – Frankreich – Irland – Korsika – Malta – Nordeuropa – Sardinien – Spanien.
Reijnen, R.W. Museumstukken IV. Romeinse Munten.
Reinders, H.R. (red.) Drie Middeleeuwse rivierschepen. Opgravingsverslagen 5,6 en 7.
Reineking von Bock, Gisela Steinzeug.
Reinerth, Hans Pfahlbauten am Bodensee.
Reitsma, ir. G.G. Zoölogisch onderzoek der Nederlandsche terpen. Eerste gedeelte. Het Schaap.
Reitsma, ir. G.G. Zoölogisch onderzoek der Nederlandse terpen. Tweede gedeelte. Het varken.
Rek, J. de Van hunebed tot Hanzestad.
Renaud, dr. J.G.N. Middeleeuwse ceramiek. Enige hoofdlijnen uit de ontwikkelingen in Nederland.
Renaud, J.G.N. Grunsfoort: een oude koe uit de sloot.
Renaud, J.G.N. Rhodesteyn, schatkamer der middeleeuwse ceramiek.
Renaud, J.G.N. Rotterdam Papers IV. A contribution to medieval archaeology.
Renaud, J.G.N. (red.) Rotterdam Papers II. A contribution to medieval archaeology.
Renaud, J.G.N. (red.) Rotterdam Papers. A contribution to medieval archaeology.
Renaud, W.F. Verdraaid goed gedraaid. Verzameling H.J.E. van Beuningen.
Renfrew, C. Before Civilization. The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europe.
Renfrew, Colin Loot, Legimacy and Ownership: The ethical Crisis in Archaeology.
Ressing-Wolfert, Jacobien, Hans Ressing en Kristin Duysters Arnhemse faience (1759- ca 1770). Een Europees avontuur.
Reusink, Heinz Leersum, grafheuvels op de Zuilensteinse Kop.
Reynders, dr. H. De historie van het Huys Hengelo.
Reynders, drs. H. [et al] Historie en opgraving van het Huys Hengelo en zijn voorgangers.
Reynolds, Peter J. Boeren in de IJzertijd.
Ridder, J.A.A. de "Romeinen" op de oever tussen walzeeg en bos.
Rieche, Anita Römische Kinder- und Gesellschafsspiele.
Rieht, Adolf Vorzeit gefälscht.
Rietveld, Ad Wageningen in pen en inkt-2.
Rijdt, Tonnie van de-van de Ven en Ria Berkvens Verleden wordt heden. Een handreiking voor vrijwilligers in de archeologische monumentenzorg.
Rijdt, Tonnie van, Ria Berkvens en Kees van Baaren Verleden wordt heden. De bijdrage van vrijwilligers aan het gemeentelijk archeologiebeleid.
Rimli, dr. E.Th, (red.) [et al] Kunstgeschiedenis. Lexicon 1.
Rimli, dr. E.Th, (red.) [et al] Kunstgeschiedenis. Lexicon 2.
Ristow, Günther Religionen und ihre Denkmäler in Köln. Zur Religionsgeschichte des römischen Köln.
Roebroeks, dr. W. Oermensen in Nederland. Archeologie van de oude steentijd.
Roebroeks, Wil The middle palaeolithic Site Maastricht-Belvédère (Southern-Limburg, The Netherlands). A preliminary report.
Roes, A. De Merovingische Begraafplaats van Alphen (N.-Br.).
Roessingh, W. [et al] De Steentijd en Romeinse tijd aan de Pascalstraat in Ede.
Roessingh, W. en E. Blom (red.) [et al] Een omgreppeld nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd.
Romein, Maty Opgedolven Ede. Door archeologen in de bodem ontdekt.
Romijn, Jaap Hart van Nederland. Een boek over de stad en de provincie Utrecht.
Rooij, Hans H. van en Jerzy Gawronski VOC-schip Amsterdam. Gebleeven - op de kust van Sussex tusschen Hastings en Beachyhead gestrand.
Ross, Anne Pagan Celtic Britain.
Rostovtzeff, M. De oude Wereld - Rome.
Rowland, Tom. A-Z guide to cleaning and renovating antiques.
Roy van Zuydewijn, Noortje de Antiek van het Nederlandse platteland.
Ruempol, A.P.E. Boymans-van Beuningen Documentatiesysteem voor pre-industriële gebruiksvoorwerpen.
Ruempol, A.P.E. en A.G.A. van Dongen (red.) Pre-ïndustriële gebruiksvoorwerpen Pre-industrial Utensils. 1150-1800.
Ruysch, J.W. [et al] Wandelendoor historisch Elden. Een voetreis door een Betuws dorp.