home >>> bibliotheek
de bibliotheek is gerangschikt op auteursnaam
Voor AWN leden en donateurs zijn de boeken op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en iedere eerste woensdagavond van elke nieuwe maand van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage aanwezig.
     
Paddayya, K. A Federmesser Site with Tanged Points at Norgervaart prov. of Drenthe (Netherlands).
Panhuysen, Titus A.S.M. Romeins Maastricht en zijn beelden.
Paor, Liam de Archaeology, an illustrated introduction.
Pape, Ir. J.C. Bodem en kartografie II. De bodemgesteldheid in het excursiegebied (Gelderse Vallei en Veluwe).
Paske, H.J. te Munten vertellen hun geschiedenis. "De Romeinen". Deel 1.
Paske, H.J. te Munten vertellen hun geschiedenis. “De Romeinen”. Deel I.
Paturi, Felix R. Monumenten uit de oertijd. Getuigen van de prehistorie.
Pätzold, dr. Johannes Dreischichtiger Grabhügel der Einzelgrabkultur bei Holzhousen, Gmd. Wildeshausen (Oldb.).
Pavlovic, drs. A. Arnhem/Korenmarkt. Archeologische begeleiding van een rioolsleuf.
Peacock, Primrose Discovering Old Buttons.
Pelder, F. Nederland in woord en beeld. Het Hunebed te Havelte.
Pelder, F. Nederland in woord en beeld. Terp Niehove.
Perowne, Stewart Roman mythology.
Peyronie, E. Les Eyzies et les environs.
Peyrony, Elie Notions de Préhistoire.
Philipps, W. Opgravingen in het land van Qataban en Sjeba.
Picard, Charles Het dagelijks leven in het oude Griekenland.
Piggot, Stuart Prehistoric India to 1000 B.C.
Pijl-Ketel, C.L. van der (red.) The ceramic load of the Witte Leeuw.
Pirenne, H. De Middeleeuwen.
Planck, Dieter, Jörg Biel, Gabrielle Sürsskind, André Wais (red.) Der Keltenfürst von Hochdorf. Methoden und Ergebnisse der landenarchäeologie in Baden-Württenberg.
Plas, prof. dr. L. van der Kleimineralogie, een "basis" wetenschap.
Ploeg, Prof. dr. J. van der Vondsten in de woestijn van Juda. De rollen der Dode Zee.
Pluis, Jan De Nederlandse Tegel. The Dutch Tile.
Pluis, Jan en Minze van den Akker (red.) Kinderspelen op tegels.
Pluym, prof. W. van der Het Nederlandsche binnenhuis en zijn meubels. 1450-1650.
Pluym, prof. W. van der Het Nederlandse binnenhuis. 1750-1800.
Poche, Emanuel Porseleinmerken.
Poel, P.J. te Vier eeuwen...Arnhems wel en wee...weerspiegeld in zilver.
Pol, Arent Muntvondsten uit 19 eeuwen.
Pol, Arent Muntvondsten uit 19 eeuwen.
Polling, A. [et al] Maastrichtse Ceramiek. Merken en dateringen.
Polling, A. [et al] Maastrichtse Ceramiek. Merken en dateringen.
Ponting, Gerald and Margareth New Light on the Stones of Callanish.
Pörtner, Rudolf en Bob Tadema Sporry De Romeinen op hun weg naar de Lage Landen. Resultaten van een archeologisch onderzoek.
Potjer, Menno Historische atlas van Arnhem. Van Schaarsbergen tot Schuytgraaf.
Prideaux, T. [et al] De Cro-Magnonmens.
Prins, dr. J.J. (bewerkt naar Thomé, Dr. O.W.) Leerboek der Dierkunde. Deel II. Gewervelde Dieren (Vertebrae).
Prins, Jan Longos' Dafnis en Chloe. Een herdersverhaal, uit het Grieks overgebracht door Jan Prins.
Pritchard, James B. Gibeon, waar de zon stilstond. De ontdekking van de Bijbelse stad.
Prokop, Rudolf Fossielen.
Purin, S. Lambrecht, M. Ruyssink, M. (red.), vert. D. Kop De Azteken : kunstschatten uit het Oude Mexico (geschiedenis).
Purin, S., Lambrecht, M., Ruyssink, M. (red.), vert. D. Kop De Azteken : Kunstschatten uit het Oude Mexico.