home >>> bibliotheek
de bibliotheek is gerangschikt op auteursnaam
Voor AWN leden en donateurs zijn de boeken op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en iedere eerste woensdagavond van elke nieuwe maand van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage aanwezig.
     
Maarleveld, T.J. Archaeology and early modern merchant ships. Building sequenceand consequenses. An introductory review.
Maarleveld, Th.J. 1982. Een tweede jaar archeologie in Nederlandse Wateren.
Mac Dowall, D.W., A.V.M. Hubrecht & W.J.A. de Jong The Roman Coins. Republic and Empire up to Nerva.
Macgregor, Mary De geschiedenis van Griekenland.
MacGregor, Mary De Geschiedenis van Rome.
Magendans, J.R. en Schulten, P.J.W.M. Onderdelen van het Spuikwartier. Opgravingen aan het Spui.
Magendans, J.R. en Waasdorp, J.A. Putten uit het verleden. Opgravingen in Loosduinen, Kazernestraat en Mauritshuis.
Marco, J. Muntmerken.
Mark, R. van der [et al] en M. Smit (red.) Aan de Beek, op de Beek. 1000 jaar wonen aan de St. Jansbeek te Arnhem. Basisrapportage archeologisch onderzoek Arnhem-Musiskwartier.
Mark, R. van der, P.J.L. Wemerman, A. van de Venne (red.) [et al] Aan de Beek, op de Beek. 1000 jaar wonen aan de St. Jansbeek te Arnhem. Basisrapportage archeologisch onderzoek Arnhem-Musiskwartier.
Marks, P. en A.J. v.d. Meulen Syllabus Historische geologie. Inleiding Paleozoicum, deel I en Mesozoicum-Kaenozoicum, deel II.
Markus, A. Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met geschiedkundige aanteekeningen.
Mars, Alexandra Genneps aardewerk. Een 18e eeuwse pottenbakkerij archeologisch onderzocht.
Massa, Aldo The World of the Phoenicians.
McIntosch, Jane Archeologisch Handboek.
Meier-Arendt, Walter Die Steinzeit in Köln.
Meij, dr. J.C.A. de De Watergeuzen. Piraten en bevrijders.
Melzen, G.D. van Zwerfstenen ….. stenen met een verleden.
Metz, Willy H. Pre- en protohistorie in Veluws museum "Nairac" te Barneveld.
Meulen, J. van der H. Tupan De Leidse tabakspijpmakers in de 17e en 18e eeuw.
Meurs, M.H. van (red.) [et al] Arnhem in de twintigste eeuw.
Mevius, Johan De Nederlandse munten van 1795 tot heden.
Modderman, dr. P.J.R. Grafheuvel onderzoek in Midden Nederland.
Modderman, P.J.R. Ermelo, grafheuvels op de heide.
Modderman, P.J.R. Het onderzoek van enkele Brabantse en Utrechtse grafheuvels. Grafheuvelonderzoek bij Bergeyk in 1951.
Modderman, P.J.R. Intermediaire standgreppels in grafheuvels? Nee!
Modderman, P.J.R. Over de wording en de beteekenis van het Zuiderzeegebied.
Moerenhout, Ron Grenspalen in de gemeente Renkum.
Moerman, J.D. Oude smeedijzerindustrie. Beschrijving der overblijfselen in het Orderbos.
Moerman, P. Op het spoor van de Neanderthalmens.
Molhuysen, L., Rosenberg, H. en Stal, C.J.J. Graven in het verleden. De Oude Molstraat. Beschermd Stadsgezicht en Monument.
Mols, S.T.A.M. [et al] (red.) Acta of the 12the International Congress on Ancient Bronzes.
Mombers, Hub. F.J.H. Dakpannengids.
Moody, Richard De Prehistorische wereld.
Mook, W.G. en H.T. Waterbolk Handbook for Archaeologists. N.3. Radiocarbon Dating.
Morton, Friedrich Hallstatt und die Hallstattzeit. 4000 Jahre Salzkultur.
Moscati, Sabatino The world of the Phoenicians.
Mountford, Charles P. Aboriginal Paintings from Australia.
Mourik, J.M. van (red.) Landschap in beweging. Ontwikkeling en bewoning van een stuifzandgebied in de Kempen.
Mulvaney, D.J. The prehistory of the Australian Aborigine.