home >>> bibliotheek
de bibliotheek is gerangschikt op auteursnaam
Voor AWN leden en donateurs zijn de boeken op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en iedere eerste woensdagavond van elke nieuwe maand van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage aanwezig.
     
Laar, L.P.C. en J.M.G. Verhagen Onderzoek “De Praats”. Tussentijdse rapportage.
Laar, Leonard van de Peilmerken en waterpassen.
Laer, Willem van (Mr. Zilver-Smidt tot Zwol) Wegwijzer voor aankoomende Goud en Zilversmeeden.
Laet, Sigfried J. Prehistorische Kulturen in het Zuiden der Lage Landen.
Laleman, M.C. De Gentse Stenen: getuigen van handel in laken, graan en bouwstenen (11de-14de eeuw).
Lamb, Harold Hannibal.
Lambton, Lucinda Chambers of Delight.
Langedijk, Catherine A. en Herman F. Boon Vingerhoeden en naairingen uit de Amsterdamse bodem. Productietechnieken vanaf de Late Middeleeuwen.
Lanting, J.N. Education and Official Career of A.E. van Giffen
Lanting, J.N. Laat-Neolithicum en Vroege Bronstijd in Nederland en N.W.-Duitsland: continue ontwikkelingen.
Larick, Roy and Russell L. Ciochon The African Emergence and Early Asian Dispersals of the Genus Homo.
Lauwerier, R.C.G.M. & Lotte, R.M. Archeologiebalans 2002.
Lauwerier, Roel C.G.M. Vee en vlees bij de Romeinen.
Leask, H.G. Ancient Objects in Irisch Bogs and Farm Lands. A guide for finders.
Lebecq, S. The Frisian trade in the dark ages. A Frisian or a Frankish/Frisian trade?
Leeuw, G. de Onze Hunebedden.
Lefèbvre, Louis Le Musee Luxembourgeois.
Lehmann, Johannes De Hettieten. Volk van duizend goden.
Lehmann, L.Th. en Bert Schierbeek Mens en grondspoor. Silhouetten der nederlandse prehistorie.
Lenting, J.J. en Gangelen, H. van Schans op de Grens. Bourtanger bodemvondsten 1580-1850.
Leppink, mr G.B. Van Geelkerker kaartenboek van de Landerijen van het St. Catharinagasthuis in Arnhem (1635).
Leppink, mr. G.B. Uit de geschiedenis van de Drie Gasthuizen in Arnhem.
Leroi-Gourhan, Andre et Michel Brezillon Fouilles de Pincevent. Essai d'analyse ethnographique d'un habitat magdalenien. I-Texte.
Leroi-Gourhan, Andre et Michel Brezillon Fouilles de Pincevent. Essai d'analyse ethnographique d'un habitat Magdalenien. II-Plans.
Leskov, Alexandeer Michajlovic Antike Welt. Die Skythischen Kurgange. Die Erforschung der Hugelgraber Sudrusslands.
Lewis-Williams, J.D. Vision, Power and Dance: The Genesis of a Southern African Rock Art Panel.
Linton, Ralph De boom der beschaving. De geschiedenis van de mensheid.
Liversidge, Joan Britain in the Roman Empire.
Lommel, A. (Andreas) Prehistoric and primitive man.
Lopes de Leao Laguna, Remy Geologische tijdschalen.
Los, Cornelis Van Geert Groote naar Erasmus. De Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus.
Louwe Kooijmans, dr. L.P. Archeologie in Nederland. Het hoe en waarom van opgraven.
Louwe Kooijmans, Dr. L.P. Opgraven in Nederland. Het werk van de archeoloog.
Louwe Kooijmans, drs L.P., Stuart, dr. P. Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land.
Louwe Kooijmans, L., P.W. van den Broeke, H. Fokkens [et al] (red.) Nederland in de Prehistorie.
Louwe Kooijmans, L.P. Mesolithic Bone and Antler Implements from the North Sea and from the Netherlands.
Louwe Kooijmans, L.P. (red.) Hardinxveld-Giessendam De Bruin. Een kampplaats uit het Laat-Mesolithicum en het begin van de Swifterbant-cultuur (5500-4450 v Chr.
Louwe Kooijmans, Leendert P. Between Geleen and Banpo. The agricultural Transformation of Prehistoric Society, 9000-4000 BC.
Ludwig, Emil Goudzoeker in Griekenland.
Lunsingh Scheurleer, D.F. Ceramiek uit de collectie Rust.
Lunsingh Scheurleer, D.F. Het Chinees en Japans porselein in het Fries Museum.
Luurtsema, Bouwe (red.) [et al] De steenhuizen Aylbada en Takuma nabij Uithuizen (GR). Een zoektocht naar twee middeleeuwse huizen.