home >>> bibliotheek
de bibliotheek is gerangschikt op auteursnaam
Voor AWN leden en donateurs zijn de boeken op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en iedere eerste woensdagavond van elke nieuwe maand van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage aanwezig.
     
Kam, Ir. W.H. De terra sigillata vondsten uit de tijd van Augustus.
Kam, ir. W.H. De terra sigillata vondsten uit de tijd van Augustus. Besproken aan de hand van verschillende opgravingen.
Kam, ir. W.H. De Versterking op het Kopseplateau te Nijmegen. Bewoning en Romeinse vondsten.
Kamp, mr. A.F. De zilveren vrienden. Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum, 1947 - 31 mei - 1972
Kamps, P.J.M. (red.) Terminologie verdedigingswerken. Inrichting, aanval en verdediging.
Kars, H. Archeometrie in Nederland. Wat voorbeelden.
Kayser, Hans Leer uzelf archeologie.
Kenemans, M. Archeologisch Onderzoek op de Markt in Zevenaar.
Kenyon, Kathleen M. Archeologie van het Heilige Land.
Keverling Buisman, Frank (red.) [et al] Arnhem tot 1700.
Keverling Buisman, prof.dr. F. (red.) [et al] Arnhem van 1700 tot 1900.
Kicken, D., A.M. Koldeweij en J.R. ter Molen Gevonden voorwerpen. Lost and found. Opstellen over middeleeuwse archeologie voor H.J.E. van Beuningen.
King, C.E. [et al] Studies in de coinages of Carausius and Allectus.
Klasens, A. Nederlandse opgravingen in Egypte.
Kley, P. Onderwaterarcheologie rond Texel - een schatkamer onder de zeespiegel.
Kleyn, J. de Pot-sierlijk. Versierd aardewerk.
Kleyn, J. de Volksaardewerk in Nederland sedert de Late Middeleeuwen.
Klijn, E.M.Ch.F. Loodglazuuraardewerk in Nederland; de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum.
Klijn, E.M.Ch.F. Onbekend tinglazuuraardewerk. De collectie van het Nederlands Openluchtmuseum.
Klinge, E. Duits steengoed. German stoneware.
Klok, drs R.H.J. Hunebedden in Nederland. Zorgen voor morgen.
Klok, drs. R.H.J. Archeologie en Monument.
Klok, drs. R.J.H. Monumenten en beleid
Klok, R.H.J. Archeologisch Reisboek voor Nederland.
Klok, R.H.J. Biessum, een monumentale wierde bij Delfzijl.
Klok, R.H.J. en Brenders, F. Reisboek voor Romeins Nederland en België.
Klok, R.J.H. Monumentenwet en Archeologie.
Knap, G.H. Shell Journaal van de archeologie. Adviezen Archaeologische Werkgemeenschap voor Nederland.
Kohneman, Michel Auflagen auf Raerener Steinzeug.
Kolfschoten, Th. van Klimaat en landschap in de Oude Steentijd.
Kolks, drs. Z. Enkele kunsthistorisch belangrijke, onlangs opgegraven bouwfragmenten van het Huys Hengelo.
Konijnenburg-van Cittert, prof.dr. J.H.A. Fossiele planten: voer voor Dino’s?
Kooger, J.P. Grepen uit de historie. Het Sint Elisabeths Gasthuis in Arnhem.
Kooi, dr. P.B. De urnenvelden in Drenthe.
Kooi, dr. P.B. Kroniek van opgravingen en vondsten in Drenthe in 1984.
Kooi, dr. P.B. Pre-Roman Urnfields in the North of the Netherlands.
Kooi, dr. P.B. Pre-Roman urnfields in the North of the Netherlands.
Kooi, dr. P.B. (red.) Van Rendierjager tot Ontginner. Nieuwe oudheidkundige ontdekkingen in Drente XXXI.
Kooi, dr. P.B. en drs. O.H. Harsema (red.) Van Rendierjager tot Ontginner. Nieuwe oudheidkundige ontdekkingen in Drente XXXII.
Korf, Dingeman De Tegelverzameling Nanne Ottema in Het Princessehof te Leeuwarden.
Korf, Dingeman Nederlandse Majolica.
Korf, Dingeman Tegels.
Koster, Alex e.a. Kruukskes met as.
Koster, Alex, Henk Tomas en W.J.H. Verwers Venster op het verleden. Didam-Kollenburg in de Laat-Romeinse tijd.
Kottman, J. Glaswerk uit de opgraving van het Huys Hengelo.
Kraft, P. Wohl bekomm's. Herzhafte Prisen aus kostbaren Dosen.
Krauwer, M en Snieder, F. (red.) Nering en vermaak. De opgraving van een veertiende-eeuwse markt in Amersfoort.
Kroha, Tyll (red.) Kölner Münzkabinett. Auktion 52. Münzwaagen und Münzgewichte 19. März 1991.
Kuhn, H. De kunst van het oude Europa.
Kuhn, H. De opgang der mensheid.
Kühn, Herbert Abstrakte Kunst der Vorzeit.
Kühn, Herbert Frühe und späte Abstrakte.
Kühn, Herbert Germanische Kunst der Völkerwanderung.
Kuhn, Prof.dr. H. Das Erwachsen der Menschheit.
Kuper, Rudolph, Jens Lüning en Petar Stehi Bagger und Bandkeramiker. Steinzeitforschungen in rheinischen Braunkohlengebiet.
Kuppers, Willem en Felix Villanueva (red.) Van Gelre tot Gelderland. 650 jaar besturen van Gelderland.
Kybalová, Jana Aardewerkmerken