home >>> bibliotheek
de bibliotheek is gerangschikt op auteursnaam
Voor AWN leden en donateurs zijn de boeken op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en iedere eerste woensdagavond van elke nieuwe maand van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage aanwezig.
     
Jacobi, H.W. en dr. J.P.A. van der Vin Muntvondsten in Nederland.
Jager, A. en A.C.F.M. Schellekens Handleiding voor het conserveren van zware en/of natte bodemprofielen.
Jager, A. en W.J.M. van der Voort Het nemen en conserveren van bodemmonolieten van zandgronden en gerijpte kleigronden boven en beneden grondwaterspiegel.
Jager, S.W. Anloo-De Strubben, Kniphorstbos: een archeologische kartering, inventarisatie en waardering.
Jager, S.W. Havelte - rondom de Havelterberg - een archeologische kartering.
Jager, S.W. Odoorn, het landinrichtingsgebied "Odoorn": een archeologische kartering, inventarisatie en waardering.
Jager, Sake en Ruben Smit Archeologische parels van de Veluwe. Op zoek naar de geschiedenis in het landschap.
Jamar, dr. J.T.J. (red.) Coriovallum. Kaleidoscoop van Heerlen in de Romeinse tijd.
Jamar, J.T.J. Heerlen, de Romeinse thermen.
James, E.O. Godsdienst in de prehistorie.
Jansen, B. 50 Romeinse Keizers/munten.
Jansen, dr. Beatrice (red.) Catalogus van Noord- en Zuid-Nederlands glas.
Jansen, John (red.) Een maaltijd van Kruimels. Amateur-archeologie in Nijmegen.
Jansma, Klaas en Schoor, Meindert Onze vaderlandse geschiedenis.
Janssen, dr. G.B. Arnhemse molens en hun geschiedenis.
Janssen, dr. G.B., H.F.J.H. Mombers en R.P. Stoffels De ontwikkeling van keramische bouwmaterialen.
Janssen, drs. H.L. (red) Van Bos tot Stad. Opgravingen in 's-Hertogenbosch.
Janssen, H.L. en A.D. Verlinde Holten, het bisschoppelijk kasteel de Waardenborg.
Jappe Albers, W. (red.) m.m.v. gemeentearchief Arnhem De stadsrekeningen van Arnhem, deel IV. 1420-1427.
Jaulin, Beatrice Les énigmes de la France préhistorique.
Johnstone, Paul The archaeology of ships.
Jonason, Jan en Margareta Elg Runstenar.
Jong-Lambregts, Nancy de [et al] Sporen onder het maaiveld. Opgravingen in Alkmaaren Koedijk (2001-2007)
Jongh, prof. E. de (red.) 58 miljoen Nederlanders en hun kerken.
Joosten, Ineke Technology of Early Historical Iron Production in the Netherlands.
Jorg, C.J.A. Oosterse keramiek uit Groningen.
Joseph, J.K.S. St. Air photography and archaeology: achievements and prospects.
Junker, Hermann und Delaporte, Von Louis Die Völker des Antiken Orients.
Jurriaans-Helle, drs. G. (red.) De Oudheid Verpakt.