home >>> bibliotheek
de bibliotheek is gerangschikt op auteursnaam
Voor AWN leden en donateurs zijn de boeken op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en iedere eerste woensdagavond van elke nieuwe maand van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage aanwezig.
     
Haalebos, J.K. Ars Cretaria. Nijmegen en La Graufesenque.
Haalebos, J.K. De Romeinse castella te Zwammerdam Z.H.
Haalebos, J.K. Fibulae uit Maurik.
Haalebos, J.K. [et.al.] Centuriae onder Centuriae Hof. Opgravingen achter het hoofdgebouw van het voormalige Canisiuscollege te Nijmegen, 1995-1997.
Haans, drs. F.A.C. Voormalig winkelcomplex Koningstraat 17/Klarestraat 2a-2b. Bouwhistorische documentatie.
Hacquebord, Louwrens Smeerenburg. Het verblijf van Nederlandse walvisvaarders op de westkust van Spitsbergen in de 17e eeuw.
Hacquebord, Louwrens en Vroom, Wim (red.) Walvisvaart in de Gouden Eeuw. Opgravingen op Spitsbergen.
Hageman, B.P. Hoogtepunten uit de diepte.
Halbertsma, dr. H. Terugblik Mariënhof.
Hamblin, Dora Jane (red.) De eerste steden.
Hamblin, Dora Jane (red.) De Etrusken.
Hamilton, W.R., A.R. Woolley, A.C. Bishop The Hamlyn Guide tot Minerals, Rocks and Fossils.
Harbers, P. en Mulder, J.R. Een poging tot reconstructie van het Rijnstelsel in het Oostelijk Rivierengebied tijdens het Holoceen, in het bijzonder in de Romeinse Tijd.
Harden, Dr. D.B. and Jennifer Price Excavations at Fishbourne 1961-1969. The glass.
Hardonk, R. Over ijzerkuilen, slakkenhopen en een merkwaardige industrie.
Harmsen, C. en M.P. Defilet (red.) Hoek Vossenstraat/Weertjesstraat te Arnhem, bureauonderzoek.
Harris, David R. Settling down and breaking Ground: rethinking the neolithic revolution.
Harrisson, B. Kraakporselein. Een introductie met 12 voorbeelden.
Harsema, drs. O.H. (red.) Van Rendierjager tot Ontginner. Nieuwe oudheidkundige ontdekkingen in Drenthe XXIX.
Harsema, O.H. Maalstenen en Handmolens in Drenthe van het neolithicum tot ca. 1300 AD.
Hartog, S. Pronken met oosters porselein.
Haslinghuis, dr. E.J. Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek der westerse architectuurgeschiedenis.
Havers, Emile, Marijke Groos, Taco Groeneveld en Cees van der Esch Het Haentje aan de Vogelmarckt. Beerkelderonderzoek in het pand Groenmarkt 63-71 te Dordrecht door AWN-amateurarcheologen.
Hawkins, Gerald S. Stonehenge Decoded. A remarkable book of historical detection.
Hayen, Hajo Räder und Wagenteile aus nordwestdeutschen Mooren.
Heeren, S. en T. Hazenberg (red.) [et al] Voorname dames, stoere soldaten en eenvoudige lieden. Begravingen en nederzettingssporen uit het Neolithicum, de laat-romeinse tijd en Middeleeuwen te Wijchen-Centrum.
Heeren, Stijn en Jacques Bolt Een Merovingisch grafveld in Wychen.
Heeringen, drs R.M. van, Koldewey, dr A.M. en Gaalman, drs G.A.G. Heiligen uit de modder.
Heeringen, R.M. van Burial with Rhine view: the Hallstatt situla grave on the Koerheuvel at Rhenen (Rhenen-Koerheuvel : een belvedere aan de Rijn met een vorstengraf uit de Vroege IJzertijd.
Heeringen, R.M. van NAR 3. Nederlandse Archeologische Rapporten, 3.
Heide, G. D.van der Archeologie in het zuiderzeegebied.
Heide, G. van der Graven naar het verleden. Archeologie van de Lage Landen van IJstijd tot Middeleeuwen.
Heide, G.D. van der Achtduizend jaar verkeer. De ontwikkeling van de middelen van verkeer in West-Europa.
Heidinga, H.A. De Veluwe in de vroege Middeleeuwen; aspecten van de nederzettingsarcheologie van Kootwijk en zijn buren.
Heidinga, H.A. De Veluwe in de vroege Middeleeuwen; aspecten van de nederzettingsarcheologie van Kootwijk en zijn buren.
Heidinga, H.A. De Veluwe in de vroege Middeleeuwen; aspecten van de nederzettingsarcheologie van Kootwijk en zijn buren.
Heidinga, H.A. Een middeleeuws dorp, de geboorte van een woestijn.
Heidinga, H.A. IJzer en ondernemerschap in Apeldoorn. Een herwaardering van de Veluwe in de vroege middeleeuwen.
Heidinga, H.A. Verdwenen dorpen in het Kootwijkerzand.
Heidinga, H.A. en A.A.A. Verhoeven Handel en wandel in de vroege middeleeuwen.
Heijden, Paul van der Romeins Nijmegen. Luxe en ondergang van Rome aan de Waal.
Heimberg, Ursula und Anita Reiche Die Römische Stadt. Planung, Architektur, Ausgrabung.
Hellebrandt, H; Mayer, O.E en Hugo, L. (red.) Steinzeug aus dem Raerener und Aachener Raum.
Helmer, H.J. en Proos, H.P. Langs Romeinse en Middeleeuwse wegen.
Hendriks, drs J.P.C.A. Prisma van de archeologie. 2000 begrippen van A tot Z.
Henkes, H.E. Hoe kwam de Rotterdammer in de zeventiende en de achttiende eeuw aan zijn gebruiksglas?
Henkes, Harold E. Glas zonder glans. Vijf eeuwen gebruiksglas uit de bodem van de Lage Landen 1300-1800.
Hertlein, Heinz R. Handbuch für den Sammlung von Römischer Münzen der Kaiserzeit.
Herweyer, Nina, Herman Lubberding en Jan de Vries (red.) Zusters tussen twee beken. Graven naar Klooster ter Hunnepe.
Heselhaus, August Bodenforschung im Kreise Borken.
Heusden, Wouter van en Jan A.W. Kessels (fotografie en tekst) Arnhem. Tussen groen en beton.
Heuvel, Rien van den De Pelgrom in het hart van Zevenaar.
Heyerdahl, Thor Aku Aku. Het mysterie van Paaseiland.
Heymans, Hubert (red.) Van put naar kluis. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van "Den Prince van Luyck" en "De Stadt Amsterdam" te Maaseik.
Hicks, Jim (red.) De Perzen.
Hiddingh, Henk Opkomst en ondergang van de dinosauriers.
Hill,D. The sitting of the early medieval port of "Quentovic".
Hingh, Anne de en Wouter Vos Romeinen in Valkenburg (ZH). De opgravingsgeschiedenis en het archeologische onderzoek van Praetorium Agrippinae.
Hinz, H. Kulturstatten am Niederrhein. Xanten zur Römerzeit.
Hirmer, Max Römische Kaisermünzen.
Hoedt, A.J.M. ten Arnhem en de Rijn; een geologisch-archeologisch onderzoek.
Hoedt, J.M. ten The charterhouse of Monnikenhuizen
Hollestelle, dr. J. De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560.
Holthuizen-Seegers, G.H.J. en H.P.H. Nusteling Arnhem tussen 1665 en 1744. Van gesloten samenleving naar ontluikende pluriformiteit en groei.
Holwerda, dr. J.H. jr. Nederland's vroegste beschaving. Proeve van een archaeologisch systeem.
Holwerda, dr. J.H. jr. Nederland's vroegste beschaving. Proeve van een archeologisch systeem.
Hondius-Crone Ada The Temple of Nehalennia at Domburg.
Hoorn, G. van en J. Jongkees (red.) 1900 jaar Utrecht. Tentoonstelling Romeins Nederland 2 juli-3 october 1948.
Horenstein, Sidney Guide to Fossils.
Horreus de Haas, J. & R. Als in het stenen tijdperk. Verslag van het spel in de Flevopolder.
Horst, A.J. van der Met geen drooge oogen om tesien. De ondergang vaan het VOC-retourschip 't Vliegend Hart in 1735.
Houkes, M.J. Archeologisch onderzoek in het centrum van Duiven, bouwlocatie 4.
Houkes, M.J. De (pre)historie verdeeld. Geologische en archeologische periodisering.
Houkes, M.J. De ontwikkeling van de Hominiden uit de familie van de mensapen.
Houkes, M.J. Onderzoek naar de archeologische verwachtingen van een terrein in Sonsbeek Park te Arnhem.
Houkes, M.J. Onderzoek naar de archeologische waarden op het terrein van de Saksen Weimar kazerne te Arnhem
Houkes, M.J. Onderzoek naar een aardkundig object op het terrein van de stichting Oranje Nassau’s Oord in de gemeente Wageningen.
Houkes, M.J. Onderzoek naar een mogelijke grafheuvel op camping de "Bilderberg" te Oosterbeek.
Houkes, M.J. Onderzoek naar een mogelijke grafheuvel op de "Sonnenberg" te Oosterbeek.
Houkes, M.J. Prehistorische grafheuvels in Nederland. Grafheuvels uit de Steen- en Bronstijd.
Houkes, M.J. Terreinverkenning hoek Apeldoornseweg-Schelmseweg.
Houkes, M.J. (Rinus) Aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van een mogelijke nog niet ontdekte grafheuvel in het bos "Rolandseck" te Doorwerth.
Houkes, M.J. (Rinus) Archeologische inspectie van de percelen Marktstraat 12, 14, 16, 18 en 20 te ’s-Heerenberg
Houkes, M.J. (Rinus) Archeologische inventarisatie van het toekomstig golfterrein "Stadegaard" te Renkum.
Houkes, M.J. (Rinus) Dateringsmethoden. Een overzicht van de meest gebruikte methoden.
Houkes, M.J. (Rinus) Enkele aanvullingen op het verslag HbMa naar aanleiding van de C-14 datering.
Houkes, M.J. (Rinus) Onderzoek naar de aanwezigheid van de mogelijke nog niet ontdekte grafheuvels in het bos "Rolandseck" te Doorwerth.
Houkes, M.J. (Rinus) Onderzoek naar de aanwezigheid van mogelijke grafheuvels in het Bos "De Leeren Doedel"te Arnhem.
Houkes, M.J. (Rinus) Onderzoek naar de aanwezigheid van mogelijke grafheuvels op het landgoed "Schaarsbergen" te Arnhem.
Houkes, M.J. (Rinus) Onderzoek naar de archeologische waarde van 3 bouwpercelen in het Centrum van Duiven.
Houkes, M.J. (Rinus) Onderzoek naar drie grafheuvels op de Doorwerthse heide, de Wodanseiken en de Wolfhezerbosschen in de gemeente Renkum.
Houkes, M.J. (Rinus) Onderzoek naar een mogelijke grafheuvel in het bosgebied “Cardanusgronden” te Doorwerth.
Houkes, M.J. (Rinus) Onderzoek naar een mogelijke grafheuvel op de "Sonnenberg" te Oosterbeek.
Houkes, M.J. (Rinus) Onderzoek naar een mogelijke grafheuvel op de Noordberg te Heelsum.
Houkes, M.J. (Rinus) Onderzoek naar een mogelijke grafheuvel op het terrein van Nationaal Sportcentrum "Papendal" te Arnhem.
Houkes, M.J. (Rinus) Onderzoek naar twee grafheuvels aan de W.A. Scholtenlaan te Doorwerth.
Houkes, M.J. (Rinus) Project WaRb. Onderzoek naar een aardkundig object op het terrein van de Stichting Oranje Nassau’s Oord aan de Ritzemabosweg te Wageningen.
Houkes, M.J. (Rinus) Ridders, hertogen en een burcht in Koninklijk Duiven. Publieksinformatie n.a.v. het archeologisch onderzoek in het centrum van Duiven.
Houkes, M.J. (Rinus) (red.) Veldwerkverslag nr. 15. Met veldwerkoverzicht over 1996, 1997, 1998.
Houkes, M.J. en J. Coenraadts Project BrHb. Onderzoek naar de archeologische waarde van het perceel Marten Putstraat 16 te Brummen.
Houkes, M.J. en Mittendorp, D. Onderzoek naar relaties in de verspreiding van grafheuvels uit het laat-neolithicum en de bronstijd in het gebied Arnhem-Renkum, kaartblad 40A noordelijk deel.
Houkes, Rinus Syllabus cursus veldwerk beginners. Onderdeelmeten en tekenen.
Hubers, Joop en Nijs, Godfried De nieuwe Poort. Historisch-archeologisch onderzoek naar een verdwenen Grols vestingwerk.
Hubrecht, A.V.M. (red.) Gelduba. Opgravingen uit Krefeld-Gellep.
Hubrecht, A.V.M. en A.M. Gerhartl-Witteveen Noviomagus. Op het spoor der Romeinen in Nijmegen.
Hubrecht, A.V.M. en Gerhartl-Witteveen, A.M. Provinciaal Museum G.M. Kam
Huiskes, Bert Steen-namen en hunebedden : raakvlak van naamkunde en prehistorie.
Hulst, R.S. Garderen. Grafheuvels op de Bergsham.
Hunter Blair, Peter Roman Britain and early England 55 BC-871 AD
Hupperetz, Wim (red.) [et al] Van bodemvondst tot amateurarcheoloog.
Hurst, John G., David S. Neal, H.J.E. van Beuningen Rotterdam Papers VI. A contribution to medieval archaeology. Pottery produced and traded in north-west Europe 1350-1650.
Hus, Alain De Etrusken en hun beschaving.
Hyndman, Michael A Changing World.
Hyndman, Michael Stone, Bronze and Iron