home >>> bibliotheek
de bibliotheek is gerangschikt op auteursnaam
Voor AWN leden en donateurs zijn de boeken op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en iedere eerste woensdagavond van elke nieuwe maand van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage aanwezig.
     
Gaitzsch, Wolfgang Römische Werkzeuge.
Gallo, Miguel Mujica Oro del Peru.
Garachon, J.; Nes, C.J. van en Mosk, J.A. (red.) Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Preventieve conservering van ceramiek en glas.
Garnett, Henry Speurders met de spade.
Gelder, dr. H. Enno v. De Nederlandse munten.
Gelder, dr. H. Enno van De Nederlandse Munten.
Gerhartl-Witteveen, A.M. en P. Stuart (red.) Museumstukken II. De Tabula Peutingeria, de kaart.
Gerhartl-Witteveen, A.M., A. Koster en P. Stuart (red.) Museumstukken VII. Een prachtvol exemplaar. Vijfenzeventig jaar Museum G.M. Kam. 1922-1997.
Giffen, A.E. van De Papeloze kerk. Het gereconstrueerde rijkshunebed D 49 bij Schoonoord, gemeente Sleen.
Giffen, dr. A.E. van De Romeinen in Nederland.
Giffen, dr. A.E. van Oudheidkundige aanteekeningen over Drentsche vondsten (II).
Giffen, dr. A.E. van Tumuli-opgravingen in Gelderland, 1935/36.
Giffen, prof.dr. A.E. van Een meerperioden-heuvel, Tumulus I te Bennekom, gem. Ede.
Ginkel, E.J. & J.R. Magendans, V.L.C. Kersing (red.) De archeologie van den Haag. Deel 1: de prehistorie.
Ginkel, E.J. van Nederland Ondersteboven. De archeologische rijkdom van het bodemarchief.
Ginkel, Evert van De Hunebedden. Gids en geschiedenis van Nederlands Oudste Monumenten.
Ginkel, Evert van Leven in een groen land. Voorne-Putten in de ijzertijd.
Ginkel, Evert van [et al] Sporen door de tijd. Archeologie in het tracé van de HSL-zuid.
Ginkel, Evert van & Kelvin Wilson Onze oude buren. Vondsten en verhalen uit de bodem van de stad.
Ginkel, Evert van & Koos Steehouwer ANWB Archeologieboek Nederland. Monumenten van het verleden.
Ginkel, Evert van, Sake Jager en Winand van der Sanden Hunebedden. Monumenten van een Steentijdcultuur.
Glasbergen, W. Het Rijengrafveld te Broekeneind bij Hoogeloon (N.-Br.).
Glasbergen, W. en W. Groenman-van Waateringe (red.) In het voetspoor van A.E. van Giffen.
Glasbergen, W., W. Groenman-van Waateringe en P.J.R. Modderman Panorama der prehistorie. De jongste opgravingen in Nederland.
Glaser, Franz Die Römische Stadt Teurnia. Ein fuhrer zu den Ausgrabungen und zum Museum in St. Peter in Holz sowie zu den Fundorten im Stadgebiet von Teurnia.
Glaub, Bodo Eetgerei van het stenen tijdperk tot heden.
Glazema, P. en J. Ypey Merovingische ambachtskunst.
Glob, P.V. Mummies uit het veen. IJzertijdmensen tweeduizend jaar bewaard.
Gob, André Le Mesolithique dans le bassin de L'Ourthe.
Goossens, T.A. Opgraving van de Middeleeuwse verdedigingswerken van Geervliet langs de zuidkant van de Groene Kruisweg.
Gordon, Cyrus H. Opgravingen in bijbelse grond.
Gouletquer, Pierre De wereld van de eerste mensen.
Gowlett, John, A.J. Het spoor der beschaving. De archeologie van de prehistorie.
Graaf, R.W.M. de (red.) Het reinigen van munten en penningen.
Grahmann, Rudolf De vroegste geschiedenis van de mens.
Grant, Michael The Climax of Rome.
Grant, Michael The World of Rome.
Grinten, prof. dr. E.F. van der Wereldtaal der vormen. Beknopte inleiding tot de kunstgeschiedenis.
Groenendijk, M.J. (red), J.C. van Dam en B. Konijnendijk [et al] Ruiters in de Rozendaal. Archeologisch onderzoek naar Rozendaal 9-13.
Groeneweg, Gerrit Bergen op Zooms aardewerk. Vormgeving en decoratie van gebruiksaardewerk gedurende 600 jaar pottenbakkersnijverheid in Bergen op Zoom.
Groeneweg, Gerrit Opgravingen in Steenbergen - verslag van het archeologisch onderzoek naar het voormalige Gasthuis van Steenbergen (N.-Br.).
Groenewoudt, B.J. Aardewerk uit de late Bronstijd en IJzertijd.
Groenewoudt, B.J. Prospectie, waardering en selectie van archeologische vindplaatsen: een beleidsgerichte verkenning van middelen en mogelijkheden.
Groenman-van Waateringe, W. en J.J. Butler The Ballynoe Stone Circle.
Groot, Désiré de Hunebed D9 Noordlo.
Groot, H.L. de Het vuur beschouwd.
Groot, H.L. de (red.) Cultuurhistorische effectrapportage. Leidsche Rijn 1995.
Groot, Maaike Handboek Zoöarcheologie
Grooth, M.E. Th. de en Verwers, G.J. Op Goede Gronden. De eerste boeren in NW-Europa.
Groothedde, M. Leesten en Eme : archeologisch en historisch onderzoek naar verdwenen buurschappen bij Zutphen.
Groothedde, Michel, Jeroen Bouwmeester, Jos Deeben [et al] Steentijdjagers en Frankische boeren in het Laakse Veld bij Zuthpen
Guerdan, René Byzantium. Glorie en verval van een duizendjarig rijk.
Günther, Klaus Steinzeit und Ältere Bronzezeit in Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte Münster.
Gurney, O.R. The Hittites.