home >>> bibliotheek
de bibliotheek is gerangschikt op auteursnaam
Voor AWN leden en donateurs zijn de boeken op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en iedere eerste woensdagavond van elke nieuwe maand van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage aanwezig.
     
Fagan Brian, M. Archeologie. Oorsprong en geschiedenis van de mensheid.
Fagan, Brian Nieuwe schatten uit het verleden.
Fasan, Leone Geïllustreerde wereldgeschiedenis van de Archeologie.
Fehring, Günther P. Stadtarchäologie in Deutschland.
Feldhege, Wolfgang Bocholt von der Steinzeit bis Heute.
Fischer, Christian De man van Tollund en Het meisje van Elling.
Fitzgerald, Michael An Amateur’s Guide to the Ancient monuments of Wales.
Fokkens, H. en N. Roymans (red.) Nederzettingen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd in de Lage Landen.
Fokkens, Harry en Richard Jansen Het vorstengraf van Oss. Een archeologische speurtocht naar een prehistorisch grafveld.
Foll, A.N. [et al] The Rogozen Treasure.
Frank, C.J.B.P. en F.A.C. Haans Een parel in de Arnhemse binnenstad.
Frank, C.J.B.P. en Haans, F.A.C. De binnenstad. Duizend jaar wonen in Arnhem tussen Singels en Rijn.
Frank, drs C.J.B.P. en drs F.A.C. Haans Gemeente Arnhem. Bouwhistorische verkenning Zwanenstraat 8,9 en 10 Arnhem.
Frank, drs. C.J.B.P. en drs. F. Haans [et al] De restanten van de Arnhemse stadsmuur in en achter Riche, Willemsplein 38. Bouwhistorisch onderzoek, beschrijving en reconstructie.
Frankfort, H. Het ontstaan van de beschaving in het Nabije Oosten.
Fransiscus, prof. Alfonso de Pompeï.
Franssen, C.J.H. en A.M. Wouters Archaeologisch onderzoek van stuwwallen in de Provincies Gelderland en Utrecht.
Friederich, F.H.W. Pijpelogie. Vorm, versiering en datering van de Hollandse kleipijp.
Frijtag Drabbe, C.A.J. von Luchtfotografie. Wat slechts weinig ogen zagen
Froneck, Thomas (red.) De Noormannen.
Fruin, R. Tien jaren uit een Tachtigjarigen oorlog. 1588-1598.
Fuchs, dr. J.M. Shell Journaal van oude en nieuwe wegen.