home >>> bibliotheek
de bibliotheek is gerangschikt op auteursnaam
Voor AWN leden en donateurs zijn de boeken op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en iedere eerste woensdagavond van elke nieuwe maand van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage aanwezig.
     
Cahen, Daniël (ed.) Tailler! pour quoi faire : Prehistoire et technologie lithique II. Recent progress in microwear studies.
Callebaut, D. De Ottoonse portus van Ename.
Cappers, R.T.J. An ecological characterization of plant macro-remains of Heveskesklooster (the Netherlands). A methodolocial approach.
Carballo, dr. J. The Cave of Altamira. And other caves with paintings in the province of Santander.
Carcopino, Jérome Het dagelijk leven in het oude Rome.
Carmiggelt, A. (Kersing, V.L.C., red.) Een beeld van een vondst. Haagse archeologische vondsten in particulier bezit.
Carmiggelt, A. (red.) Rotterdam Papers VII. A contribution to medieval archaeology.
Carmiggelt, A., Eynde, G. van den en Hupperetz, W. Een 17de-eeuwse tabakspijpenoven in Breda. Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in Breda.
Carmiggelt, A., T.J. Hoekstra, M.C. van Trierum en D.J. de Vries (redactie) Rotterdam Papers 10. A contribution to medieval and post-medieval archaeology and history of building.
Carmiggelt, Arnold Kruisende sporen. Handleiding voor amateur-archeologen in Nederland.
Carmiggelt, Arnold (red.) Opgespoord Verleden. Archeologie in de Betuweroute.
Casey, P.J. Roman Coinage in Britain.
Casson, Lionel Scheepvaart in de Oudheid.
Casteren, Anton van De dag dat de laatste dinosaurus stierf.
Castlereagh, Duncan Het tijdperk der grote ontdekkingen. Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur.
Chamalaun, M. en H.T. Waterbolk (red.) Voltooid verleden tijd? Een hedendaagse kijk op de prehistorie.
Chamontin, C. Het Romeinse Rijk. Erfenis van oude culturen.
Champion, S. Archeologische termen en technieken. Alfabetische gids.
Charles-Picard, Gilbert Encyclopedia of Archaeology.
Chiera, Edward Zij schreven op klei.
Chiera, Edward Zij schreven op klei. Wat Babylonische spijkerschrifttabletten ons vertellen.
Childe, Gordon De prehistorie der Europese samenleving.
Childe, Gordon Van vuursteen tot wereldrijk.
Childe, Gordon What happened in History.
Christensen jr., Arne Emil A Short Guide.
Cig, Kemal Topkapi Museum.
Claiborne, Robert (red.) Het ontstaan van het schrift.
Clark, G. en Piggott, S. Prehistoric Societies.
Clark, Grahame Archaeology and Society.
Clark, Grahame De vroegste geschiedenis van de samenleving. Wat de archeologie ons ervan leert.
Clark, J.Desmond The prehistory of Southern Africa.
Clark, J.G.D. Algemene prehistorie.
Clark, J.G.D. Prehistoric Europe.
Clarke, David and Patrick Maguire Skara Brae. Northern Europe's Best Preserved Neolithic Village.
Clason, A.T. Animal and Man in Holland's Past. An investigation of the animal world surrounding man in prehistoric and early historical times in the provinces of North and South Holland.
Clevis, H. en Kottman, J. Weggegooid en teruggevonden. Aardewerk en glas uit Deventer vondstcomplexen 1375-1750.
Clevis, H. en Smit, M. Verscholen in vuil. Archeologische vondsten uit Kampen 1375-1925.
Clevis, Hemmy Nijmegen: Investigations into the Historical Topography and Development of the Lower Town between 1300 and 1500.
Clevis, Hemmy en Ad Verlinde [et al] Bronstijdboeren in Ittersumerbroek.
Clevis, Hemmy en Michael Klomp (red.) Havezathe Werkeren. De heren van Werkeren en hun kasteel.
Clevis, Hemmy en Sebastiaan Ostkamp (eds.) Assembled Articles 3. Symposium on medieval and post-medieval ceramics. Zwolle 9 en 10 okt. 2003.
Clevis, Hemmy en Thijssen, Jan Kessel, huisvuil uit een kasteel.
Clevis, Hemmy en Thijssen, Jan (red.) Assembled Articles I. Symposium on Medieval and Postmedieval Ceramics.
Close-Brooks, Joanna St. Ninian's Isle Treasure.
Coenraadts, Jan Archeologische waarnemingen op het terein van o.b.s. Johanna Huiskamp te Eerbeek.
Cohat, Yves De Vikingen, heersers der Zee.
Coles, J. Experimentele archeologie.
Coppoolse, Anton en Yolande Wolters Romeinse Vleesgerechten en andere heerlijkheden, zoals Caesar ze at, beschreven door Apicus.
Cordfunke, E.H.P. (red.) Opgravingen in Egmond. De abdij van Egmond in Historisch-archeologisch perspectief.
Cottrell, Leonard (red.) Sesam Archeologische Encyclopedie 1.
Cottrell, Leonard (red.) Sesam Archeologische Encyclopedie 2.
Cottrell, Leonard (red.) Sesam Archeologische Encyclopedie 3.
Cramer, Max (red.) Nieuwsblad Monumentenzorg en Archeologie.
Cruxent, Jose M. and Irving Rouse Early man in the West Indies.
Cunliffe, B.W. Fertility, Propitation and the Gods in the British Iron Age.