home >>> bibliotheek
de bibliotheek is gerangschikt op auteursnaam
Voor AWN leden en donateurs zijn de boeken op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en iedere eerste woensdagavond van elke nieuwe maand van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage aanwezig.
     
Baarle, C.A. van Handel en wandel op de Noord-Veluwe tussen prehistorie en historie.
Baart, J. e.a. Opgravingen in Amsterdam : 20 jaar stadskernonderzoek.
Baart, J.M. De opkomst van nijverheid en handel in Holland.
Baatz, D. Die Wachttürme am Limes.
Bachmayer, prof.dr. Friedrich und prod.dr. Helmuth Zapfe (red.) Schätzen im Boden.
Baerten, Jean Van zilverling tot euro. De geschiedenis van het geld.
Bahn, P. Bluff your way in Archaeology.
Baillieul, B.B., Laleman, M.C.L., Raveschot, P.R. (e.a.) De Sint Pietersabdij te Gent. Historisch en archeologisch onderzoek.
Bakels, A. en R. van Lit Bronstijdgraf Wassenaar. Verslag van een archeologisch onderzoek in het Weteringpark te Wassenaar in 1987.
Bakels, Corrie [et al] (red.) Zwart Zaad
Bakker, H. de en Edelman-Vlam, A.W. De Nederlandse bodem in kleur.
Bakker, H. de en J. Schelling Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. De hogere niveaus.
Bakker, J.A. Het hunebed G1 te Noordlaren.
Baljet-Peters, A.M. Scheurbuik in de 17e en 18e eeuw. Een litteratuuronderzoek naar de sociale en historische achtergronden van scheurbuik.
Band, A.P. van den en E.H.P. Cordfunke Archeologie in veelvoud. Vijftig jaar Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland.
Bangert, Albrecht Glaswerk.
Bartels, M., Clevis, H en Zeiler, F.D. (red) Van huisvuil en huizen in Hasselt. Opgravingen aan het Burg Royerplein.
Bartels, Michiel Steden in scherven 1. Vondsten uit beerputten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel (1250-1900).
Bartels, Michiel Steden in scherven 2. Vondsten uit beerputten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel (1250-1900).
Barwasser, Monique en Smit, Mieke (red) Acht eeuwen tussen twee stegen. Archeologisch, historisch en bouwhistorisch onderzoek in Kampen.
Bazelmans, Jos, Henk Weeerts en Michiel vn der Meulen (red.) Atlas van Nederland in het Holoceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu.
Beauregard, Diana Costa de en Catharine de Sairigné-Bon (red.) Van oerknal tot elektriciteit.
Bechert, T. De Romeinen tussen Rijn en Maas.
Beek, B.L. van, R.W. Brandt en W. Groenman-van Waateringe Ex Horreo.
Beenakker, J.J.J.M. Historische geografie: landschap en nederzetting.
Beeren, dr. W.A.L. (red.) Het goud der Thraciers. Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Thracie en Troje van 23/9-18/11 1984 in museum Boymans van Beuningen.
Beex, W.F.M. Oud nieuws. Archeologische vondsten en vindplaatsen uit de vroege en midden bronstijd in het Maas-Demer-Schelde-gebied.
Behn, F. Uit de Europese Prehistorie.
Behn, Friedrich Opgravers en opgravingen. Speurtocht naar de wereld van vroeger.
Bély, Lucien De Mont Sant-Michel.
Berends, Ir. G. Baksteen.
Bergen, Anneke van, Anton Janssen, Wim Tuyn Verslag van de verzamelde gegevens en vondsten van de Romeinse vindplaats nabij boerderij "De Uiversnest" te Deest, gemeente Druten (Gld.)
Berghe, Stephane van den Inventaris van het merovingisch, middeleeuws en post-middeleeuws aardewerk (faience uitgezonderd) in het Museum Hof van Busleyden te Mechelen.
Besson, Jean-Louis De wereld van uitvindingen en ontdekkingen.
Besteman, J.C.; Bos, J.M. en Heidinga, H.A. (red.) Medieval Archaeology in the Netherlands.
Beuker, J. Werken met steen.
Beuker, J.R. De import van Helgoland-vuursteen in Drenthe.
Beuker, J.R. Tussen Geul en Drentse Aa. Een Lousberg-bijl in Odoorn, gem. Odoorn.
Beuker, Jaap Vakmanschap in vuursteen.
Beuker, Jaap Vuurstenen werktuigen. Technologie op het scherp van de snede.
Beuningen, H.J.E. en A.M. Koldeweij Rotterdam Papers VIII. A contribution to medieval archaeology. Heilig en Profaan;. 1000 laat-middeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen.
Bevaart, Willem Bronbeek. Tempo doeloe der liefdadigheid.
Beyer, Dénes Voorlopige rapportage archeologisch onderzoek Arnhem-Schuytgraaf vindplaats 2 (AhSc). Waarneming en noodopgraving.
Beyerinck, Dr. W. De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Deel 1: vruchten, zaden en bloemen. Deel I.
Beyerinck, dr. W. De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Derde en laatste gedeelte: overige macro- en microscopische resten.
Beyerinck, dr. W. De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Tweede gedeelte: diatomeeen-schalen.
Bibby, G. Opgegraven verleden. De archeologische ontdekkingen in prehistorisch Europa.
Bibby, Geoffrey Vierduizend jaar geleden. Het leven van 2000-1000 v. Chr.
Bieleman, dr. J., Boekholt e.a. (red.) Nieuwe Drentse Volksalmanak. Historisch jaarboek voor drenthe/honderd zesde jaar/1989.
Bierens de Haan, dr. J.D. Dante's Mystische Reis.
Bierens de Haan, J.C. en J.R. Jas Geldersche Kasteelen. Tot defensie en eene plaissante wooninge.
Bierma, M. Bibliography of the published works of A.E. van Giffen.
Bierma, M. en Bos, J.M. Paleo-Aktueel 1.
Bierma, Mette, J.N. Lanting Palaeohistoria XVIII.
Bierma, Mette, J.N. Lanting, H.R. Roelink en J.D. van der Waals Palaeohistoria XV.
Binsfeld, Wolfgang Aus dem römischen Köln.
Bishop, A.C., A.R. Woolley en W.R. Hamilton Elseviers stenengids. Stenen, mineralen en fossielen.
Bitter, J.G.A. en C. van Roekel Uit Arnhems Vergeetboek.
Bitter, P. Geworteld in de bodem. Archeologisch en historisch onderzoek van een pottenbakkerij bij de Wortelsteeg in Alkmaar.
Bitter, Peter en Rob Roedema [et al] Huizen, Haven en Handel. Opgravingen bij de Waag en onder het Waagplein (1997-2003)
Bitter, Peter [et al] Die muere van onse voorouders. Opgravingen van vestingwerken aan de noordkant van Alkmaar (2006-2009).
Bitter, Peter, Nancy de Jong-Lambregts, Rob Roedema [et al] De burg en rijke burgerij. Twee opgravingen in de Spanjaardstraat en de Langestraat (2007).
Blaeu De Grote atlas van de wereld in de 17e eeuw.
Blanc, Paul le (red.) Middeleeuwse Hanzeschotels. Spiegels tot lering.
Bland, Roger and Andrew Burnett The Normanby Hoard and other Romans coin Hoards.
Blijstra, R. Reiziger in Hellas.
Bloemers, J.H.F. Archeologische Kroniek van Limburg 1969-1970.
Bloemers, J.H.F. Rijswijk "De Bult". Een nederzetting van de Cananefaten.
Bloemers, J.H.F., L.P. Louwe Kooijmans en H. Sarfatij Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland.
Blok, dr. D.P. De Franken, hun optreden in het licht der historie.
Blom, Henk Van vindplaats naar vitrine.
Blommesteyn, C.M. [et al] (red.) De Veluwe. Project middeleeuwse archeologie en middeleeuwse geschiedenis 1975-1976.
Bodt, Saskia de (red.) Gedateerde keramiek. Gebruiksvoorwerpen met jaartal uit de collectie van Beuningen-de Vries.
Boekel, Georgette M.E.C. van Museumstukken VI. Romeinse terracotta’s.
Boer, D.E.H. de "Waer mede sal men den cogge laden?" Enkele aspecten van de laat-middeleeuwse handel in de Nederlanden, tot ca. 1470.
Boer, dr M.G. de en Hettema jr, H. Grote platenatlas. Vaderlandse geschiedenis.
Boetzkes, Drs. W en drs. J. van Laarhoven (eds.). Hoe Oudt is het?
Bogaers, J.E. en Haalebos, J.K. e.a. Opgravingen op het terrein van het voormalige Canisiuscollege. 1987, 1988 en 1989.
Bogaers, J.E.A.Th. De Gallo-Romeinse Tempels te Elst in de Over-Betuwe. The Romano-Celtic Temples at Elst in the Over-Betuwe district.
Bogaers, M.R. Drukdecors op Maastrichts aardewerk 1850-1900.
Bogaers, prof. dr. J.E. Een eeuwenoude cultusplaats.
Boltze, T., Borman, R., Maanen, W. van (e.a.) Scherven en potten uit zand en klei. Vondsten uit Achterhoek, Liemers en Veluwe.
Boltze, Trees Graven in de Bentinckstraat. Toelichting bij de presentatie van de resultaten van een archeologisch onderzoek in Arnhem.
Bom, Frits Eerste Nederlandse hunebedden gids.
Bommel-van der Sluijs, Wil A. van Kralen uit de Ijzertijd in Noord-Nederland.
Boo, drs. J.A. de Heraldiek.
Boorn, G.P.F. van den Oud Iran. Pre-Islamitische kunst en voorwerpen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Borek, Richard Raritätenangebot.
Borman, R. Archeologie in Gelderland.
Borman, R. Arnhem onder de grond : Bewoningsgeschiedenis van stad en omgeving.
Borman, R. (Ruud) Van Flevopolder tot IJsselmeer.
Borman, R. en Freriks, P. Oost-Gelderland archeologisch bekeken. Overzicht van prehistorie en vroegste geschiedenis.
Borman, Ruud Archeologie in de gemeente Duiven. Voorbereidingen voor de archeologische streekverkenning door de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland.
Borman, Ruud (red.) Veldwerknieuws 1978.
Borman, Ruud (red.) Veldwerknieuws 1979/1980.
Borman, Ruud en Jan Nieland (red.) De oudste bewoning van Arnhem
Borman, Ruud, Gerard Willemsen en Dick Stapert De IJstijden in de Nederlanden.
Borremans, R et Warginaire, R. La Ceramique D'Andenne recherches de 1956-1965.
Bos, J.M. Archeologische streekbeschrijving. Een handleiding.
Bos, J.M. (red. [et al] Gids Nederlands Openluchtmuseum Arnhem.
Bos, Jurjen, M. Landinrichting en archeologie: het bodemarchief van Waterland.
Bosman, A. Jheronimus Bosch
Branigan, Keith Archeologie. Hoe opgraven?
Breeze, David J., Sonja Jilek en Andreas Thiel Frontiers of the Roman Empire.
Breeze, David J., Thiel Andreas The challenge of presention. Visible and invisible parts of the Frontiers of the Roman Empire World Heritage Site in the United Kingdom and Germany.
Breglia, Prof. Laura De Munten.
Briguet, M.-F. Etruskische Kunst. Die Fresken von Tarquinia.
Broeke, Peter van den Vindplaatsen in vogelvlucht. Beknopt overzicht van het archeologische onderzoek in de Waalsprong, 1996-2001.
Broekhuizen, P.H. en H. van Gangelen (e.a.) Oudheden onder de Hunze. Archeologisch en historisch onderzoek naar een steenhuis en een boerderij onder een Groninger nieuwbouwwijk.
Brongers, dr. J.A. Archeologie en geschiedenis van een bouwplaats in Amersfoort.
Brongers, drs. J.A. Een oudheidkundige wichelroede.
Brongers, G.A. Van gouwenaar tot bruyere pijp.
Brongers, J.A. Air photography and celtic field research in the Netherlands.
Brongers, J.A. Vaassen, een akkercomplex uit de IJzertijd.
Brongers, J.A. (red.) NAR 1. Nederlandse Archeologische Rapporten, 1.
Brongers, J.A. en Woltering, P.J. De prehistorie van Nederland. Economisch, technologisch.
Bronsted, J. The Vikings.
Bronsted, Johannes Zo leefden de Vikingen ten tijde van de invasies tussen 800 en 1100.
Broom, Robert The Ape-Men.
Brouwer, drs. M. Ede, Uitvindersbuurt fase 1 & 2. Definitief archeologisch onderzoek.
Bruijn, Anton Pottersvuren langs de Vecht.
Bruins, A.W.A. Atlas van het Amt Liemers.
Brunsting, H. Museumstukken I. Johannes Smetius als provinciaal-Romeins archeoloog.
Brunsting, prof. dr. H. 400 jaar Romeinse bezetting van Nijmegen.
Bruyn, A. De middeleeuwse pottenbakkerijen in Zuid-Limburg.
Bruyn, A. Spiegelbeelden. Werra-Keramiek uit Enkhuizen 1605.
Bruyn, Cornelius en Dieu, Ludovicus de 7000 jaar Perzische kunst.
Bult, E.J. en D.P. Hallewas (red.) Graven bij Valkenburg III. Het archeologisch onderzoek in 1987 en 1988.
Bult, E.J. en Hallewas, D.P. (red.) Graven bij Valkenburg II. Het archeologisch onderzoek in 1986.
Bult, Epko J. en Hallewas, Daan P. Graven bij Valkenburg. Het archeologisch onderzoek in 1985.
Bult. Epko, J. NAR 2. Nederlandse Archeologische Rapporten, 2.
Bulwer-Lytton, Edward G.E. De laatste dagen van Pompeii.
Butler, dr. J.J. Nederland in de bronstijd.
Butler, J. Einheimische Bronzebeilproduktionen.
Butter, J. The excavation at Koerhuisbeek, Deventer, Nederland. 1935-1937. Cadastre: C.2, Ns 632-640.
Byvanck, dr. A.W., hoogleraar Leiden De voorgeschiedenis van Nederland.