home >>> bibliotheek
de bibliotheek is gerangschikt op auteursnaam
Voor AWN leden en donateurs zijn de boeken op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en iedere eerste woensdagavond van elke nieuwe maand van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage aanwezig.
    bibliotheek, illustratie

Uit : ‘Les Très Riches Heures du Duc de Berry' Mus é e Cond é , Chantilly (Fr.)

A, S.J.H. van der Archeologisch onderzoek Tiendweg 1 te Bennekom. Proefsleuven.
A, S.J.H. van der Jaarverslag Archeologie 2006.
A, Suzanne van der Hoek Dorpsstraat-Kerkstraat in Bennekom. Acheologisch Bureauonderzoek.
Addink-Samplonius, drs. Marianne Urnen delven. Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken.
Agache, Roger Archéologie Aérienne de la Somme.
Aken, A.R.A van Elseviers encyclopedie van de archeologie.
Aken, George van en Anton Bruijn Van Stenen Bijl tot Bronzen Lans. De praehistorie van Gelderse Vallei en Veluwe.
Akkermans, A.J.M., Heuvel, M.A.M. van den, Krosenbrink, G. Zevenaar, stad in de Liemers.
Alberda, Prof. ir. J.E. Inleiding Landmeetkunde.
Alders, Gerard en Constance van der Linde Het Vroner Kerkhof te Sint-Pancras, gemeente Langedijk. Archeologisch onderzoek naar een middeleeuwse begraafplaats aan de Bovenweg. Voorlopige conclusie.
Aldred, dr. Cyril Het land der farao's.
Alexiu, S. Führer durch das archäologische Museum von Heraklion.
Alphen, G.H.J. van (red.) Ontdekt verleden : archeologische aspecten van het Maasland.
André, J.-M., André, D., Stastny, L. Ceramiek en glas : beoordelen, restaureren, conserveren.
Anema, Karin Archeologisch erfgoed goed beheerd. Behoud, inrichtingen en beheer in het landelijk gebied.
Angenent, W. Bennekom was in de ijzertijd zeker geen onbewoond gebied.
Angenent, W.C., D. Beyer en M.J. Houkes Archeologische inventarisatie van het terrein van het verdwenen kasteel Harselo te Bennekom.
Angenent, Wim Herinrichting van de Oude Kerk Bennekom.
Angenent, Wim Wagvene. 1000 Jaar Wageningen en omstreken. Sporen uit het verleden.
Annable, F.K. en D.D.A. Simpson Guide Catalogue of the Neolithic and Bronze Age Collections in Devizes Museum
Anscher, T.J. ten en Bakker, J.A. Aardewerk van het Nederlandse Neolithicum en de vroege en Midden-Bronstijd, ca 4500-1000 BC.
Arends, H. (red.) Archeologische Encyclopedie.
Arends, H. (red.) Archeologische encyclopedie.
Aronson, Dave and Robert Aronson Dutch Delftware. Highlights form The Vanhyfte Collection.
Aronson, Dave and Robert Dutch Delftware 2007.
Aronson, Dave and Robert Dutch Delftware. The Dr. Günther Grethe Collection.
Aronson, Dave and Robert Dutch Deltware. Aronson 125 th Anniversary.
Aronson, Robert D. Dutch Delftware. Including selections from the collection of Dr. F.H. Fentener van Vlissingen and a rare group of I.W. Hoppesteyn marked objects.
Aronson, Robert D. en Birte Abraham In het Eye of the Beholder Perspectives on Dutch Delftware.
Arts, N. Het Kasteel van Eindhoven. Archeologie, ecologie en geschiedenis van een heerlijke woning. 1420-1676.
Arts, Nico Marcus van Eindhoven. Een archeologische biografie van een middeleeuws kind.
Arts, Nico & Joeske Nollen Een bed van botten.
Arts, Nico en Menno Hoogland A mesolithic settlement area, with a human cremation grave at Oirschot V, municipality of Best, the Netherlands.
Arts, Nico en Willemien van de Wijdeven (red.) Het beste paard van stal. Middeleeuwse paarden uit Eindhoven en Helmond.
Asskamp, R en Wiechers, R. (red.) Catalogus Westfalisches Römermuseum Haltern.
Atkinson, R.J.C. Stonehenge and Avebury and Neighbouring monuments.
Avest, Hugo P. ter (red.) Opmerkelijk afval. Vondsten uit een 17de eeuwse beerput in Harlingen.