home >>> nieuws >>> voor u gelezen
 
   
^ Oorlog klinkt door bij kunst uit Afghanistan  
^ Archeologische vondst lag op zolder  
^

Oorlog klinkt door bij kunst uit Afghanistan

 
   

Prins Willem Alexander was 21 december eregast bij de opening van de expositie 'Verborgen Afghanistan' in de Nieuwe Kerk. President Karzai beloofde te komen maar moest afzeggen wegens 'binnenlandse prioriteiten'.

Onder de enorme doeken die de Nieuwe Kerk in Amsterdam een vleugje sfeer van nomadententen geven, schittert veel goud. De doden in het Afghanistan van de periode 2000 vóór Chr. en 500 ná Chr. kregen veel gouden sieraden en andere gouden objecten mee. De expositie 'Verborgen Afghanistan' in de Nieuwe Kerk omvat 250 schatten uit vier archeologische vindplaatsen. Hoogtepunt is de reconstructie van zes graven uit de eerste eeuw na Chr.

De lofzang op het verleden uit de collectie van het Nationaal Museum van Kaboel zou vals klinken zonder foto's, film- en videobeelden en feiten over de gevolgen van oorlog en vernietiging van de afgelopen decennia. Het zwaar getroffen Nationaal Museum krijgt 200.000 dollar van de Nieuwe Kerk als bijdrage aan herstelwerkzaamheden. Ook de andere partners van de reizende tentoonstelling - door Europa en de VS - geven dat bedrag.

De voorgeschiedenis begint op 11 maart 2001. De wereld nam die dag diep verontwaardigd kennis van de vernietiging van de beroemde Boeddhabeelden van Bamiyan door de islamitische taliban. Directeur Jean-François Jarrige van het museum voor Aziatische kunst Guimet in Parijs, zijn collega Louis Monreal van de Fundación Caixa in Barcelona en Guimet-conservator Pierre Cambon staken de koppen bij elkaar en besloten de fundamentalisten zo snel mogelijk te tarten met een presentatie van duizend jaar Afghaanse kunstschatten. De expositie opende in oktober van dat jaar in Barcelona, bij de ingang werd doorlopend een film van het opblazen van de reusachtige Boeddha's vertoond.

Het Taliban-regime vernielde ook nog zo'n 2500 kunstwerken uit het Nationaal Museum, maar was van het toneel verdwenen vóór de start van de expositie eind februari 2002 in Parijs. De nieuwe president Karzai verrichtte de opening en filosofeerde met zijn ambtgenoot Jacques Chirac voorzichtig over de wederopbouw van de culturele infrastructuur van zijn land.

De geruchten zoemden al eerder rond, maar in 2004 werden ze officieel bevestigd: directeur Omar Khan Massoudi van het Nationaal Museum was er in geslaagd met gevaar voor eigen leven grote delen van de collectie in veiligheid te brengen in een kluis van de Centrale Bank in het presidentieel paleis.

Met financiële steun van National Geographic werd een begin gemaakt met de inventarisatie van de teruggevonden objecten. Medewerkers van Museum Guimet en Franse archeologen - in het verleden ingeschakeld door de Afghaanse koning en nu opnieuw actief - zetten zich in voor de restauratie van vernielde objecten.

In augustus 2005 liet de Afghaanse ambassadeur in Frankrijk de directeur van Museum Guimet weten dat president Karzai het gesprek met Jacques Chirac niet was vergeten. Om de reis van de kunstschatten naar Europa mogelijk te maken, zocht Jean-François Jarrige contact met Ernst Veen van de Nieuwe Kerk en zijn collega van het museum voor oude kunst in Turijn.

De expositie 'Verborgen Afghanistan' in de Nieuwe Kerk (Dam, Amsterdam) duurt tot en met 20 april 2008. info: Brabants Dagblad, 21-12-2007

 
^
Archeologische vondst lag op zolder  
   

Een van de belangrijkste archeologische vondsten uit de Bronstijd in Nederland heeft 30 jaar op een Midden-Limburgse zolder gestaan. Het Limburgs Museum in Venlo presenteerde gisteren de ruim tachtig stukken die het onlangs heeft gekocht van de nabestaanden van de vinder.
Het materiaal kwam in de jaren '70 bij graafwerk in een beek naar boven. De vinder, die het met de schop naar boven haalde, legde de twintig kilo bronzen stukken vervolgens in een doos op zolder. Volgens het museum had de man niet door wat hij in huis had.
Een dergelijke vondsten is in Nederland, België en het Rijnland nog nooit gedaan, aldus het museum. De vondst, een grot hoeveelheid brons uit het tijdvak 1100-800 voor Christus, maakt duidelijk dat er ter plaatse op redelijk grote schaal bijlen werden geproduceerd en omgesmolten. Tot nu toe werd altijd aangenomen dat bronzen gereedschap alleen op heel kleine schaal werd gemaakt. Het materiaal was voldoende om zeker honderd bijlen van te maken.

De komende jaren wordt de vindplaats van het brons verder onderzocht. "Mogelijk ligt er een hele nederzetting uit de Bronstijd", stellen de conservatoren van het museum. De naam van de vinder en de locatie waar het brons lag, wordt niet openbaar gemaakt uit angst dat gelukszoekers het gebied gaan uitkammen.

Hoeveel het museum heeft betaald voor het brons, is niet bekend gemaakt. Duidelijk is wel dat het materiaal ook al in de bronstijd een enorme waarde vertegenwoordigde, die nu vergelijkbaar zou zijn met enkele honderdduizenden euro's. De resten van bijlen, zwaarden en lansen zijn tot en met 16 maart in het Limburgs Museum te zien. De Universiteit van Leiden doet verder onderzoek.
 
  ^