home >>> archief >>> archief exposities
   
> Exposities van afdeling 17  
‘de Molen in de Bovenbeekstraat’  
Aan tafel, eten en drinken in de oudheid t/m 18 april 2004  
Rijksmuseum van Oudheden toont 200 vondsten uit Nederlandse steden
De Schuytgraaf
 
Exposities van afdeling 17  
  vitrine Zevenaar
De vitrine met vondsten in de Burgerstraat v.h. gemeente huis

Schuytgraaf 2004 – ‘05
Hier worden de vele verkleuringen in het vlak ingetekend.

Arnhem: Nijhoffstraat 42
‘Eten en drinken van de 14e tot de 19e eeuw’
permanente expositie

Duiven: Cultureel Centrum 't-Eiland'
Eilandplein 302
'Bijzondere vondsten uit beerputten in Arnhem'
van medio 2003 tot medio 2005

^
Arnhem: in de Watermolen  
   
‘de Molen in de Bovenbeekstraat’
van 27 februari tot 19 maart 2004
 
^
Amsterdam Allard Pierson Museum  
   

Aan tafel, eten en drinken in de oudheid t/m 18 april 2004

 
   
^
Leiden Rijksmuseum Van Oudheden  
  expositie ROM 2004

Gat in de stad

Rijksmuseum van Oudheden toont 200 vondsten uit Nederlandse steden

De meest opvallende en bijzondere archeologische vondsten uit Nederlandse steden zijn vanaf 8 april 2004 te zien op de tentoonstelling ‘Gat in de stad’ in het Rijksmuseum van Oudheden. Het is voor het eerst dat ruim tweehonderd voorwerpen uit meer dan dertig Nederlandse steden zijn samengebracht in één tentoonstelling. In het verbeeldingsvolle tentoonstellingsdecor van een archeologische opgraving vertellen de objecten de geschiedenis van onze steden. ‘Gat in de stad’ is georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Convent van Gemeentelijke Archeologen, de belangenvereniging van stadsarcheologen. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is als nationaal centrum van de archeologie de uitgelezen plek voor deze overzichtstentoonstelling met objecten uit bijna alle Nederlandse provincies.

In het hele land, van Alkmaar tot Zutphen en van Maastricht tot Amsterdam, zijn stadsarcheologen dag in dag uit bezig met opgravingen en onderzoek in de bodem van hun stad. Dit werk levert een schat aan informatie op over de ontstaansgeschiedenis van Nederlandse steden, en van de gewoonten en gebruiken van stadsbewoners door de eeuwen heen. De vondsten gaan soms terug tot de prehistorie: in Vlaardingen vond men een berentand van vijfduizend jaar oud – het oudste object uit ‘Gat in de stad’. Veel van wat archeologen tegenwoordig vinden, was ooit overbodig, overtollig of kapot. Die spullen verdwenen als afval in, bijvoorbeeld, de beerput achter het huis. Nu wordt deze vuilnis gezien als een waardevolle bron van informatie over het leven van vroeger: een beeldje dat uit een voormalige beerput in Den Haag werd opgediept, geeft een goede indruk van de mode voor rijke dames aan het eind van de 17de eeuw.

‘Gat in de stad’ laat het dynamische, soms gevaarlijke, maar doorgaans huiselijke leven van Nederlandse stadsbewoners in vroeger tijden zien. Na een videopresentatie over archeologische opgravingen in de stad, lopen bezoekers de sleuven van een opgraving in. Ze komen steeds dieper in de bodem terecht en ontdekken daar de voorwerpen die in thema’s bij elkaar zijn gezet. Er zitten soms merkwaardige zaken tussen: een apenkop, een klotendolk, of een exotische schelp die als scheepstoeter werd gebruikt. Ook de gouden ring van een kloosterzuster uit 1500 en een stapel aan elkaar gekoekte Delfts blauwe borden - rond 1700 weggegooid na een productiefout in de werkplaats - brengt het stadsleven van vroeger tot leven. Opvallend is verder de reconstructie van ‘Marcus’, een jongetje dat rond 1300 in Eindhoven overleed en wiens graf in 2002 werd teruggevonden.

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het ministerie van OCW en de Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Selkit Verberk of Katja Emanuel, sectie pr en communicatie van het museum: telefoon 071 – 5 163 164.

‘Gat in de stad. Ontdek de stadsarcheologie van Nederland’
8 april t/m 29 augustus 2004
Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28, Leiden
0900 – 6 600 600 (10 cent p.m., tijdens kantooruren)

www.rmo.nl
www.gatindestad.nl

^
Historisch Museum Arnhem  
   

De Schuytgraaf

20 november tot ca. half februari 2005
Voorafgaand aan de bouw van een grote wijk aan de zuidrand van Arnhem, leidde archeologisch veldwerk tot de vondst van een groot aantal boeiende inheemse en Romeinse bodemvondsten.
Aan de hand van deze vondsten is een beeld te geven van de vroegste bewoningsgeschiedenis van Arnhem. De vondsten bestrijken ca. 1000 jaar (van 500 vóór tot 500 na Chr.) en illustreren de bewoning van het gebied door Batavieren en hun contacten met de Romeinse overheersers. Het gaat in een aantal gevallen om cultuurvoorwerpen, soms ook om kleine getuigenissen van de vroegere bewoners en hun gebruiken: visschubbetjes, houtskool, vuurstenen werktuigen.

Bovenbeekstraat 21
6811 CV Arnhem
tel +31(0)264426900
www.hmarnhem.nl

OPEN

di-vr 10:00-17:00
zater-, zon- en feestdagen 11:00-17:00
nieuwjaarsdag, koninginnedag en eerste kerstdag GESLOTEN

Het Museum is geheel toegankelijk voor rolstoelen.

ENTREE

Volwassenen euro 3,50
CJP euro 2,50
65+ euro 2,50
Studenten euro 2,50
MJK gratis
MJK NS euro 1,75
MJK Rabo euro 1,75
Jonger dan 18 gratis
Groepen (>10 p.) euro 3,00 p.p.
Rondleidingen (>10 p.) euro 5,00 p.p.

 
  ^