home >>> de praktijk >>> determinatie
   
   
Determinatie  
> Het object van de maand  
Determinatie
 

gidscollectie botten

Een gidscollectie is noodzakelijk om gevonden botten te determineren

De werkplaats aan de Hazenkamp 66 in Arnhem is open op de volgende dagen:

  • iedere dinsdag tussen 9.30 en 14.00 uur
  • eerste woensdag van de maand tussen 20.00 en 22.00 uur

Op deze dagen kunt u meehelpen met de werkzaamheden. Deze bestaan ondermeer uit het wassen en nummeren van de vondsten van diverse opgravingen. Ook restaureren en determineren we aardewerk, glas, botmateriaal en metaal. Van verschillende musea hebben we collecties in bruikleen om deze voor hen te determineren en indien nodig te restaureren. Hiermee maken wij de collectie weer voor het publiek toegankelijk. Regelmatig hebben wij contact met de gemeentearcheoloog van Arnhem.

Wilt u eerst wat meer weten over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met onze secretaris (secretaris@archeologiemijnhobby.nl) of u stuurt een mail naar de.

Object van de maand
^

Harpstedt urn

Harpstedt urn

Handgevormde grote Harpstedt-urn met een sterk geruwd, zogenaamd besmeten oppervlak, dat over het algemeen kenmerkend is voor de Harpstedt-urnen.
Dit soort urnen worden gedateerd in de vroege IJzertijd. ca. 800 - 500 voor Christus.

  ^