home >>> over afdeling 17 >>> activiteitenoverzicht
 
   
Wat doet de afdeling 17  
   

De jaarlijkse activiteiten van Afdeling-17 van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland zijn:

 • Een zomeropgraving van 1 week in juli of augustus.

 • Deelname aan 5 - 8 archeologische onderzoeksprojecten zowel op zaterdag als door de week.

 • Niet-leden kunnen, ter kennismaking, 5 maal gratis deelnemen aan onze opgravingen. Om zo laag-drempelig mogelijk te kunnen werken stelt de A.W.N. handgereedschap aan leden en niet-leden beschikbaar en zijn leden en niet-leden tegen ongevallen verzekerd.

 • Verzorgt de publicatie van deze onderzoeken, zowel in de pers als via eigen uitgaven, zodat de gegevens voor derden beschikbaar zijn.

 • Verleende vele mandagen assistentie aan resp. de Gemeente Wageningen, aan de Gemeentelijk Archeologen van de gemeenten Ede en Arnhem.

 • Restaureert, conserveert en beheert de vondsten van deze projecten.

 • Verzorgt exposities in openbare ruimten en een permanente tentoonstelling in de eigen werkplaats te Arnhem, ook voor niet-leden toegankelijk: Hazenkamp 66 te Arnhem.

 • Organiseert twee excursies per jaar in mei en oktober waar ook niet-leden aan deel kunnen nemen.

 • Verzorgt acht lezingen per jaar die ook voor niet-leden toegankelijk zijn op iedere tweede woensdag avond van de maand behalve in juni, juli, augustus en december.

 • De inloopavonden op de 1st woensdag van de maand, aan de Hazenkamp 66, gaan niet door, dit heeft te maken met de beveiliging van het pand. We zijn op dit moment druk bezig om vanaf september, één zaterdag in de maand de werkplaats te openen.

 • Verzorgt maandelijks een archeologische rubriek voor de stadsomroep in Arnhem.

 • Beheert een archeologische bibliotheek die ook voor niet-leden toegankelijk is, iedere eerste woensdag van de maand behalve juli, augustus en december in onze werkplaats aan de Hazenkamp 66 te Arnhem.

 • Geeft cursussen op het gebied van de archeologie.

 • Beheert een internetsite http://www.archeologiemijnhobby.nl, met actuele informatie over onze opgravingen, excursies, bibliotheek, en resultaten van onderzoek.

 • De leden van de A.W.N. houden in hun regio een oogje op de archeologische monumenten en slaan alarm als verstoring of vernietiging dreigt.

 • A.W.N. leden proberen de belangstelling voor de archeologie te vergroten door het geven van lezingen.