home >>> contact
 
Contactgevens van onze afdeling  
AWN-lidmaatschappen  
Opgave formulier nieuwe leden
Voor vragen over archeologie en/of onze vereniging  
Voor vragen en/of opmerkingen voor de webmaster  
Contactgegevens van onze afdeling  

Secretaris; dhr. Peter Weegels

 
Werkruimte: Hazenkamp 66 te Arnhem  
AWN-lidmaatschappen omhoog

 

basislidmaatschap
studentenlidmaatschap
jeugdlidmaatschap (tot 18 jaar)
huisgenoot lidmaatschap
geassocieerd lidmaatschap
+ eenmalig inschrijfgeld
€ 50,--
€ 30,--
€ 27,50
€ 25,--
€ 40,--
05,--

Bij aanmelding na 1 juli krijgt u 50% reductie, aanmelding na 1 november is alleen inschrijfgeld verschuldigd.
Het basis/studenten/jeugd lidmaatschap verleent de volgende rechten:

  • toezending Westerheem
  • AWN- verzekering op AWN- opgravingen
  • toegang tot excursies van de Afdelingen en het Hoofdbestuur
  • toegang tot graafactiviteiten onder de vlag van de AWN
  • toegang tot de graafkampen van de AWN
  • stemrecht op de Algemene Ledenvergadering

Voor het huisgenootlidmaatschap geldt hetzelfde, maar zonder recht op Westerheem.

Ten opzichte van het basislidmaatschap kent het geassocieerde lidmaatschap de volgende beperkingen:

  • geen toezending van Westerheem
  • geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering
  • aan het geassocieerde lidmaatschap kan geen huisgenootlidmaatschap verbonden worden

Meer informatie over lidmaatschappen kan verkregen worden bij de ledenadministratie:

AWN ledenadministratie
Postbus 714
3170 AA Poortugaal
tijdens kantooruren: 010-5017323

Folder
Opgave formulier nieuwe leden
  omhoog
naam
 
adres
 
postcode
 
woonplaats
 
telefoon
 
email
 
Ik meld me aan voor het volgende lidmaatschap:
Opmerkingen van uw zijde:
omhoog
Voor vragen over archeologie en/of onze vereniging:
naam
 
adres
 
postcode
 
woonplaats
 
telefoon
 
email
 
Opmerkingen / vragen van uw zijde:
omhoog
Voor vragen en/of opmerkingen voor de webmaster:
naam
 
adres
 
postcode
 
woonplaats
 
telefoon
 
email
 
Opmerkingen / vragen van uw zijde:
omhoog