home >>> excursies
   
> Najaarsexcursie 2013  
> Verslag excursie naar Haarlem  
> Vooraarsexcursie 2013  
> Najaarsexcursie 2012  
> Voorjaarsexcursie 2012  
> Najaarsexcursie 2011  
> Voorjaarsexcursie 2011 .
omhoog

Najaarsexcursie naar Deventer


Op 28 september gaan we op excursie naar Deventer.

Onderzoek en gesprekken zijn in gang gezet om een mooi programma aan te kunnen bieden in Deventer.
OP HOOFDLIJNEN: we gaan met de trein naar Deventer. Wie Deventer zegt, zegt ook koek!
En daar begint ook onze excursie om ongeveer 10.00 uur, de Deventer Koekwinkel aan de Brink is dé plek om de Deventer Koek onder het genot van koffie te proeven.
Rond 16.00 uur sluiten wij gezamenlijk de dag weer af.
De verdere invulling van de dag is nog een verrassing, er is zoveel te beleven in Deventer!
De kosten blijven € 30.- p.p.

Aanmelding graag per e-mail naar Gerda of Anneke. Binnenkort volgt het volledige programma.

Excursiecommissie:
Gerda van Raan-Onderwater,
Anneke Ruterink,


de winkel

 

omhoog

Vooraarsexcursie 2013

EXCURSIE: NAAR WOERDEN, ZATERDAG 25 MEI 2013

  • Parkeergarage Castellum aan de Meulmansweg
  • Een stadswandeling met Gildegidsen en bezoek aan het stadsmuseum Woerden.

In mei 2012, op dezelfde dag waarop onze excursie was gepland, werd ook de Zevenaarse Burcht geopend en een historische markt gehouden. Als commissie hebben wij toen besloten onze excursie naar Woerden een jaar uit te stellen, om iedereen de gelegenheid te bieden, de opening bij te wonen.

De plaats Woerden stamt uit de Romeinse tijd, toen rond 41 n.Chr er het Castellum Laurium op deze plek werd gesticht. Dit Castellum was een militaire versterking aan de noordgrens van het Romeinse Rijk, die gevormd werd door de Rijn, tegenwoordig de Oude Rijn. Laurium is in gebruik geweest tot ca. 270 n. Chr.

Op deze oude plek staat nu de parkeergarage Castellum’, dit is een bijzonder ‘drive-in museum’. In 2003 zijn hier de resten van het Castellum van Woerden opgegraven.
De permanente tentoonstelling vertelt het verhaal van de Romeinen in Woerden op de locatie waar belangrijke archeologische vondsten zijn gedaan.
Het schip ’WOERDEN 7’, is te zien in de Castellumgarage. Het is voor het eerst in Nederland dat een zo groot deel van een Romeins schip permanent wordt tentoongesteld in een openbare ruimte.

Wouter Vos, werkzaam bij Hazenberg Archeologie en bestuurslid van de AWN 17, is betrokken geweest bij de bouw van dit bijzondere ‘museum’ hij zal ons meenemen naar
de tijd van toen en anno 2013.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
10.00 - 10.45 uur Onder het genot van een kopje koffie bij ‘Petrus’ in het centrum van stad, heten wij jullie welkom en start de excursiedag.
10.45 uur Wij wandelen naar de parkeergarage ‘Castellum’ met Wouter Vos.
12.15 - 13.30 uur Lunchen we in het centrum (lunchplek ligt nog niet vast).
13.30 uur Start rondleiding door Gildegids (de rondleiding is ongeveer 1½ uur).

Na de rondleiding is het mogelijk op eigen gelegenheid het stadsmuseum te bezichtigen.
Wij sluiten de dag af met een drankje tussen 16.00 -16.30 uur (plaats nog nader te bepalen).

Reizen:
Gezamenlijk kunnen wij met de trein naar Woerden reizen, het is ongeveer 10 min. lopen van het station naar het centrum van Woerden.
Natuurlijk is het ook mogelijk op eigen gelegenheid te gaan.

Kosten: € 30.- p.p.

Interessante Websites:
http://www.kasteelwoerden.nl/content/geschiedenis
http://www.gildewoerden.nl/home/rondleidingen-in-woerden/woerden-vestingstad

Inschrijven voor de EXCURSIE kan TOT 15 MAART 2013,

Na 15 maart, krijg je van ons persoonlijk bericht m.b.t. de betaling, waar we gaan lunchen en waar we de dag afsluiten.

Excursiecommissie:
Gerda van Raan-Onderwater,
Anneke Ruterink,


 

 

woerden 7

omhoog

Extra excursie naar Haarlem


In 2012 vierde AWN-afdeling Kennemerland het 60-jarig bestaan: het zal u door het decembernummer van Westerheem, vrijwel geheel gewijd aan dit heuglijke feit, niet zijn ontgaan. Ter gelegenheid van het jubileum kreeg de afdeling in het sfeervolle Archeologisch Museum van Haarlem enkele vitrines ter beschikking om hun mooiste vondsten te exposeren. Reden voor Gerda en Anneke om een excursie te organiseren naar Haarlem. Op vrijdag 15 maart stapten zes mensen in de trein naar het westen. Dat pakte voor schrijver dezes, komend vanaf Apeldoorn, niet zo goed uit wegens een hardnekkige wisselstoring tussen Hilversum en Amsterdam CS waardoor moest worden omgereisd. De andere reizigers hadden meer geluk en waren intussen al ontvangen door Roel van Gulik en Hilde Vermast van Kennemerland en Marjolein van den Dries, archeoloog in Haarlem (afb. 1). In de drie vitrines hadden de Kennemerlanders op smaakvolle wijze toch een flink aantal mooie vondsten kunnen plaatsen. Natuurlijk was daar het een en ander aan interessante keramiek bij, maar ook glas, metaal en leer ontbraken niet. Heel bijzonder waren ook enkele houten bordjes/kommetjes/nappen uit ca. 1280, gevonden in 1989 bij het uitgraven van de kelder van de Vleeshal, dus op deze plaats (afb. 2). Natuurlijk bekeken we ook de vaste tentoonstelling, waarin de opstelling van een complete opgraving nog steeds een blikvanger van jewelste is: zeer instructief voor (jonge) bezoekers, zelfs een skelet ontbreekt niet.
Daarna genoten we de lunch op de hoogste verdieping van V&D, bekend om het fraaie uitzicht in de richting van de Markt met de Sint Bavokerk.
Hierna bezochten we een kerkgebouw waar de Archeologische Dienst veel vondsten toont en daar ook mee bezig is. Opvallend zijn de mooie glas-in-lood-ramen met de archeologie als inspiratiebron, maar ook de vitrines trekken de aandacht (afb. 3). Zagen we in het museum al schoenen, hier waren er nog veel meer te zien.
Roel en Hilde lieten ons hier achter onder de zeer bekwame hoede van gids Thon Fikkerman van het Gilde. Deze voerde ons langs tal van Haarlemse monumenten en speciaal naar enkele hofjes. Daarvan heeft Haarlem er heel veel die we uiteraard niet allemaal zagen. Deze rustpunten midden in een stad blijven fascineren, zeker wanneer alles er zo verzorgd uitziet. Thon had ook toegang tot een verpleeghuis voor ouderen, waar we achter een met een ca. 15 cm lange sleutel te openen deur twee kamers met prachtig geschilderd behang konden bewonderen, aangevuld door fraaie kroonluchters en bijpassende keramiek in de kast: heel bijzonder (afb. 4).
Ook Haarlem heeft zijn middeleeuwse kelders, zij het minder dan in Arnhem. Als geroutineerde kelderkenners lieten we de gelegenheid echter niet voorbijgaan om hier iets van te zien. Ook bezochten we een indrukwekkend monument dat de namen van zo’n 700 Joodse oorlogsslachtoffers in herinnering houdt.
Ten slotte toonde Thon ons met gerechtvaardigde trots ‘zijn kerk’, de franciscaanse kerk aan de Groenmarkt. De kerk heeft een bijzonder fraai geschilderde kruiswegstatie, een mooi koor en een – voor een katholieke kerk – opvallend opvallende kansel, voorzien van mooi houtsnijwerk. Vervolgens namen we afscheid van onze gepassioneerde gids, waarna ondergetekende zich naar de NS spoedde en de anderen eerst nog een kopje thee gingen drinken.
Ondanks het natte en gure weer was het een zeer geslaagde excursie, waaraan werd deelgenomen door Gertjan Brands, Ans Meure, Gerda van Raan, Anneke Ruterink, Wim Schennink en ondergetekende. Natuurlijk is Kennemerland uitgenodigd voor een bezoek aan onze afdeling.

Jan Coenraadts.


 

 

afb 1
afb. 1

afb 2
afb. 2

afb 3
afb. 3

afb 4
afb. 4

omhoog

Najaarsexcursie 2012


NAJAARSEXCURSIE NAAR NIJMEGEN OP ZATERDAG 6 OKTOBER

Dit keer gaat we naar Nijmegen en Millingen aan de Rijn.
We denken dat we de leden een mooi programma kunnen bieden.
Op hoofdlijnen ziet de excursie er als volgt uit:
Eerst brengen we een bezoek aan het Museum "Het Valkhof" in Nijmegen en we maken een stadswandeling onder leiding van Gildegidsen.

Tijdens het tweede gedeelde van de dag bezoeken we de werf in Millingen aan de Rijn, waar een replica van een Romeinse schip, een ‘Liburna’, is gebouwd. De bouw van de ’Liburna’ is een mooi voorbeeld van experimentele archeologie.
Zie voor meer informatie ook de websites:
www.museumhetvalkhof.nl en www.liburna.nl

Vooraf aan de excursie naar de ‘Liburnawerf’ zal op 12 september een lezing worden gehouden over de bouw van dit schip, zie bij lezingen.
Informatie m.b.t. aanmelden, kosten en de inhoud van de excursie dag, volgt in augustus in een nieuwsbrief.

De excursiecommissie
Gerda van Raan
Anneke Ruterink 

 

Romeinse helm

Romeinse helm uit de Waal bij Nijmegen.
1e eeuw n. Chr. (Nijmegen, Museum Het Valkhof)

omhoog

Voorjaarsexcursie 2012


Op 12 mei reizen we gezamenlijk met de trein naar Woerden.

Lopend gaan we, ca.10 minuten, naar het “Castellum” in het centrum van de stad. Hier bezoeken we het ‘drive-in museum’ in de parkeergarage.
In 2003 zijn hier de resten van het ’Castellum van Woerden’ (het Laurium) opgegraven. De permanente tentoonstelling vertelt het verhaal van de Romeinen in Woerden op de locatie waar belangrijke archeologische vondsten zijn gedaan. Een heel bijzonder onderdeel is het schip “Woerden-7”. Het is voor het eerst in Nederland dat zo’n groot deel van een Romeins schip permanent wordt tentoongesteld in een openbare ruimte. De opgravingen zijn gecoördineerd door o.a. Wouter Vos van Hazenberg Archeologie. Hij heeft toegezegd de rondleiding door het ‘drive-in museum’ te verzorgen.

Na de lunch bezoeken we het stadsmuseum of gaan we onder leiding van een Gildegids een stadswandeling maken. Voor meer informatie kunt u alvast de onderstaande sites bezoeken:
Woerden7.nl
woerden7.nl/Voorgeschiedenis/Castellum
stadsmuseumwoerden.nl

De kosten voor deze dag bedragen ca. € 30,-

E.e.a. onder voorbehoud: verdere informatie over aanmelden en deelname aan de excursie krijgt u eind januari via onze nieuwsbrief.

De excursiecommissie


 

 

Woerden7

De Woerden-7
foto Hazenberg Archeologie

omhoog

Voorjaarsexcursie 2011Verslag AWN-excursie naar Groenlo en Lievelde op zaterdag 14 mei 2011

We begonnen de dag met koffie op het Marktplein in Groenlo. De stemming zat er gelijk al goed in en het weer liet zich gelukkig van de goede kant zien zodat we buiten op het terras konden zitten. Daarna bezochten we het stadsmuseum in Groenlo. We werden ontvangen door de heer Joep van der Pluijm die ons met behulp van een power-point presentatie enthousiast over de geschiedenis van Groenlo vertelde. Tot slot van ons museumbezoek wilden we nog de bovenetage bezoeken. Hier hingen de oude stadsplattegronden. En toen ging het mis!!! De lift waarmee enkele deelnemers de bovenetage van het museum wilden gaan bekijken bleef 50 cm. boven de grond hangen zodat zij er met behulp van de opgeroepen brandweer uitgehaald moesten worden. Ook wel apart om mee te maken maar dit stond toch echt niet op het programma. Gelukkig is het (buiten de schrik die zoiets toch meebrengt) zonder problemen opgelost.

Daarna maakten we alsnog de stadswandeling waar we o.a. de plek bezochten waar Frederik Hendrik tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) in 1627 slag heeft geleverd tegen de Spaanse troepen.
Om 13.15 vertrokken we naar de Erve Kost in Lievelde waar we de lunch gebruikten en het openlucht museum bezochten. Hier kregen we een goede indruk van het boerenleven rond de eeuwwisseling.
Daarna bezochten we de vlak daarbij gelegen Engelse Schans, waar tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) in de slag om Grolle de Engelse troepen onder leiding van Frederik Hendrik gelegen waren. Leuk om te zien hoe deze historische plaats weer zijn oorspronkelijke uiterlijk heeft teruggekregen.
Tot slot sloten we onder het genot van een drankje gezamenlijk af bij de Erve Kots. We kunnen terugkijken op een leerzame en gezellige excursie.
We hebben onder de deelnemers een enquête gehouden omdat we graag wilden weten hoe de deelnemers deze dag hebben ervaren.
Over het totale dagprogramma was men enthousiast, men vond het een boeiende en afwisselende dag. Men was goed te spreken over de organisatie en het verloop van de dag. Ook de gezamenlijke afsluiting viel in goede aarde. Er waren goede suggesties voor komende excursies. Deze zullen in de komende jaren zeker op het programma staan.
De excursiecommissie Anneke Ruterink en Gerda van Raan

 


Klik op bovenstaande collage voor een overzicht van alle foto's.
  omhoog