home >>> exposities
   
   
> Exposities van afdeling 17  
klapperstenen en ijzerkuilen  
100.000 uur archeologie  
Musea met archeologische collecties  
   
Exposities van afdeling 17  

Arnhem
Hazenkamp 66

Door de verhuizing naar Hazenkamp 66 is er geen ruimte meer voor de prachtige Gispen vitrine. We zijn druk bezig om de nieuwe werkplaats in te richten.

Arnhem
Zwanenstraat 8

Vondsten aldaar gevonden

Arnhem
Arnhem Historische kelders
Oude Oeverstraat 4a

Enkele jaren geleden zijn de Middeleeuwse kelders weer toegankelijk voor het publiek gemaakt. De AWN was actief bij het archeologisch onderzoek en nu is er in de kelder een reconstructie van een archeologische opgraving te zien.
Twee vitrines met vooral Arnhemse vondsten maken het geheel compleet.
Het maakt een bezoek aan de kelders meer dan waard.
Voor openingstijden en entreeprijzen zie: www.historischekelders.nl of 026-4421092

vitrine
Onze vondsten nog in de Van Gispen vitrine ^

AWN in Historische kelders
AWN "site" in de Historische kelders te Arnhem
^
AWN vitrine in de Historische kelders te Arnhem
AWN vitrine in de Historische kelders te Arnhem

Ed Zuurdeeg
Ed Zuurdeeg en zijn vrouw Corry in de kelder van hun huis in Ede, waar hij al zijn vondsten tentoonstelde vóórdat ze aangekocht werden. (Foto: RMO Leiden)

^

Klapperstenen en ijzerkuilen

De vroege middeleeuwen staan niet bepaald bekend vanwege industriële bedrijvigheid. Toch heeft Nederland in de vroege middeleeuwen een bloeiende ijzerindustrie gekend. Op de Veluwe werden duizenden tonnen ijzer geproduceerd, zoals blijkt uit de enorme slakkenhopen die daar gevonden zijn. Daarmee is de Veluwse ijzerproductie de grootst bekende van West-Europa.

Wat heeft vroegmiddeleeuwse ijzerwinning met de handelsplaats Dorestad te maken? Heel veel, want de enorme hoeveelheid gewonnen ijzer was een belangrijke stimulans voor de handel en nijverheid in Dorestad. Omgekeerd maakte de grote afzetmarkt van Dorestad grootschalige ijzerwinning op de Veluwe mogelijk. Bovendien waren de ijzerwinners voor hun voedselvoorziening voor een belangrijk deel van Dorestad afhankelijk. Het Veluwse ijzer heeft dan ook fors bijgedragen aan het succes van Dorestad.

Informatie; tot 18 mei 2014, www.museumdorestad.nl

100.000 uur archeolgie - verzamelen op de Veluwe

In de zomer van 2013 toont het Historisch Museum Ede een bijzondere tentoonstelling: De archeologische collectie van amateurarcheoloog en verzamelaar Eduard Zuurdeeg staat hierin centraal. De verzameling vormt samen met zijn uitgebreide documentatie en zelfgemaakte maquettes een uniek archeologisch document over de historie van Ede en de Veluwe. De objecten vertellen het verhaal van 50.000 jaar bewoning op en rondom de Veluwe. De expositie is te zien van 22 juni 2013 t/m 19 januari 2014. De tentoonstelling is geproduceerd in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
Eduard Zuurdeeg begon al jong met graven, verzamelen en ordenen. Vanaf z'n dertiende ging hij naar archeologische voorwerpen zoeken en toen hij in 1950 naar de Veluwe verhuisde, werd Ede en omstreken zijn archeologische ‘jachtterrein'. De archeologie en het verzamelen was inmiddels een grote passie geworden die veel tijd en inzet vergde. Eduard Zuurdeeg besteedde er zestig jaar aan, vier tot vijf dagen per week, vijftien uur binnen, twintig uur buiten. Dat komt neer op meer dan 100.000 uur archeologie!
De waarde van Zuurdeeg's collectie en werkwijze schuilt naast mooie ontdekkingen vooral in het nauwkeurig registreren en melden van zijn vondsten. Daardoor konden professionele archeologen een aantal vindplaatsen verder bestuderen en beschermen. De voorwerpen en documentatie staan symbool voor de passie en inzet van veel amateurarcheologen in Nederland. Hun kennis en inzet is vaak van grote waarde voor het vakgebied. Niet alleen vanwege de ontdekking van voorwerpen en nieuwe vindplaatsen, maar ook voor de bescherming van het Nederlands archeologisch erfgoed in het algemeen.
Rond deze tentoonstelling worden in het museum tal van activiteiten georganiseerd. Zoals kijk- en doedagen, rondleidingen en lezingen waarin de archeologie, opgravingen en vondsten centraal staan.
Samenwerking
Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden verzamelt en toont al bijna 200 jaar belangrijke archeologische vondsten uit heel Nederland. Op die manier vervult het museum een nationale en centrale functie in het bewaren en onderzoeken van het verleden. De aankoop door het RMO van de collectie Zuurdeeg in 2010, in samenwerking met de Gemeente Ede, vormt hierop een belangrijke aanvulling. Omdat de collectie ook regionaal van belang is, is er een gebruiksrecht verleend aan museale instellingen in de gemeente Ede. De tentoonstelling ‘100.000 uur archeologie - verzamelen op de Veluwe’ is een voorbeeld van deze samenwerking.
Van 22 juni 2013 t/m 19 januari 2014 in;
Historisch Museum Ede
Museumplein 7
6711 NA Ede

Informatie kan worden gevonden op de website: www.historischmuseumede.nl. De openingstijden van het museum zijn dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 17 uur en zondag van 13.30 tot 16 uur. Op maandag is het museum de hele dag gesloten.

 
Musea met archeologische collecties

A
Alphen a/d Rijn, Archeon; www.archeon.nl

Amsterdam, Allard Pierson Museum; www.allardpiersonmuseum.nl

Arnhem, Historisch Museum; www.hmarnhem.nl

Arnhem, Ned. Openluchtmuseum; www.openluchtmuseum.nl

Assen, Drents museum; www.drentsmuseum.nl

B
Barneveld, Museum Nairac; www.nairac.nl

Bergh, Kasteel Huis Bergh; www.huisbergh.nl

D
Den Haag, Museon; www.museon.nl

E
Eindhoven museum; www.eindhovenmuseum.nl

G
Groningen, Groninger Museum; www.groninger-museum.nl

H
Heerlen, Thermenmuseum; www.thermenmuseum.nl

L
Leiden, Rijksmuseum van Oudheden; www.rmo.nl

M
Maastricht, Bonnefanten Museum; www.bonnefanten.nl

Middelburg, Zeeuws Museum; www.zeeuwsmuseum.nl

N
Nijmegen, Museum Het Valkhof; www.museumhetvalkhof.nl

Noordbrabants Museum; www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

O
Oss, Museum Jan Cunen; www.museumjancunen.nl

S
Schiedam, Stedelijk Museum; www.stedelijkmuseumschiedam.nl

Sittard, Stedelijk Museum Het Domein; www.hetdomein.nl

V
Venlo, Limburgs Museum; www.limburgsmuseum.nl

Z
Zevenaar, Liemers museum; www.liemersmuseum.nl

Liemers verleden; www.liemersverleden.nl

aanvullingen / tips graag ^