home >>> de praktijk >>> erfgoededucatie en AWN
   
Archeologie op school
Basiscursus archeologie najaar 2014
Maatschappelijke stage scholieren  
Leskist voor scholen  

Archeologie op school

 

De AWN en de Werkgroep jeugd en Archeologische erfgoededucatie hebben samen een nieuwe website www.archeologieopschool.nl gemaakt.
De website is ontwikkeld voor docenten en leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Op de website staan ook enkele van de door de AWN ontwikkelde lessen van het lespakket, Archeologie op school.
Op de website  wordt ook de MaS (maatschappelijke stage)  vermeld.

omhoog

Basiscurus archeologie najaar 2014

 

In samenwerking tussen de AWN-afdelingen 16 en 17 bieden wij u (voor de 14e keer) een cursus met basisbeginselen van de archeologie aan. De cursus is bedoeld voor hen die weinig of geen ervaring hebben met veldwerk. De cursus is toegankelijk voor maximaal twaalf leden uit de AWN-afdelingen 15, 16, 17 en 18. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten.

Let op: De aangegeven data zijn nog onder voorbehoud.

1. Algemene inleiding 29 september 2014, 20.00 – 22.00 uur te Nijmegen
Tijdens deze avond wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van de archeologie. Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn: waarom kun je niet willekeurig aan de slag op een “interessante” plek?; wat zijn de mogelijkheden voor amateurs?; hoe werkt de archeologie in Nederland? Op deze avond zal ook het archeologiedepot van de gemeente Nijmegen bezichtigd worden.

2. Theorie van de archeologie 6 oktober 2014, 20.00 – 22.00 uur te Zevenaar. Tijdens deze avond wordt dieper ingegaan op het archeologisch veldwerk. Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn: Hoe voorspel je de archeologische waarde van een bepaalde plaats? Hoe leg je de sporen bij een archeologisch onderzoek op een goede wijze vast? Ook zal worden ingegaan op het vervolg dat vastzit aan een vondst: determineren, tekenen, melden (via een Archis-formulier), publiceren …

3. Meten en tekenen theorie 1 november 2014, 9:30 – 12.00 uur te Arnhem
Deze ochtend komen theorie en praktijk van meten en tekenen aan bod met als doel tijdens een opgraving bij dit werk te kunnen assisteren. Aandacht wordt o.a. besteed aan tekenen op schaal, het intekenen van grondsporen, coupes en het inmeten van hoogten.

4. Meten en tekenen praktijk 15 november 2014, 9.30 – 12.00 uur, buitenactiviteit. Het tijdens de theoriebijeenkomst behandelde wordt in de praktijk toegepast. Plaats: omgeving Arnhem, exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

5. Veldverkenning 22 november 2014, 9.30 – 13.00 uur, buitenactiviteit.
Deze keer vindt een archeologische veldverkenning plaats. U krijgt inzicht in het wat en hoe van een prospectieonderzoek. Plaats: omgeving Arnhem, exacte locatie wordt nader bekend gemaakt.

6. Determinatie van vondstmateriaal 1 december 2014, 20.00 – 22.00 uur te Nijmegen. We gaan bekijken wat we tijdens de veldverkenning hebben gevonden. Vervolgens richten we ons op een systematische verwerking van het gevonden materiaal.

Plaats van de bijeenkomsten (binnenactiviteiten)
Arnhem/Zevenaar: Plaatsen worden nog nader bekendgemaakt.
Nijmegen: Gebouw Directie Stadsbedrijven Nijmegen, Nieuwe Dukenburgseweg 21, Nijmegen.

Deelname aan de cursus kost € 25,- U krijgt daarvoor - naast koffie en frisdrank – het cursusmateriaal, inclusief het boek Van bodemvondst tot database. Handboek voor de amateurarcheoloog. Utrecht 2009, ISBN 978 90 5345 318 6. Wanneer u dit werk al heeft, hoeft u het uiteraard niet nog eens aan te schaffen en wordt € 17,50 op uw deelnamekosten in mindering gebracht. U betaalt de deelnamekosten, contant en gepast, aan het begin van de eerste cursusavond. We gaan ervan uit dat u, bij deelname, alle bijeenkomsten bezoekt.

Inschrijven doet u door een bericht vóór 15 september te sturen naar:
J.G.M. Verhagen, Ooyselandweg 5, 6905 DT Zevenaar.
Vermeld in uw schrijven de volgende gegevens:

Naam en voornaam
of u lid bent van de AWN en zo ja welke afdeling
Adres, postcode en woonplaats
telefoonnummer en eventueel e-mailadres.

Na 15 september krijgt u zo snel mogelijk bericht of u bent geplaatst en een bevestiging van deelname en een routebeschrijving.

 

Maatschappelijke stage scholieren

omhoog

Met ingang van het schooljaar 2014/2015 is een maatschappelijke stage niet meer verplicht voor scholieren uit het voortgezet onderwijs.
De stage houdt in, dat jongeren vrijwilligerswerk doen onder, maar ook  buiten schooltijd.
In het huidige schooljaar hebben veel scholen al een maatschappelijke stage in hun programma opgenomen.
De leerlingen kunnen deze stage ook lopen bij de AWN 17, Zuid Veluwe en Oost Gelderland.
 
In het schooljaar 2010 -2011 hebben een aantal scholieren van het Rhedens Lyceum uit Rozendaal en het Pantarijn uit Wageningen al een deel van hun stage vervuld.
 
Voor meer informatie: neem contact op met de secretaris van AWN 17.

Stage
Thomas leest hier over archeologie met name over vondstverwerking.

stage
David wil weten wat voor bot hij hier in zijn handen heeft.

 

Leskist voor scholen ^

Een koffer vol scherven
Archeologie spreekt tot de verbeelding van iedereen en dus ook van kinderen. Het is een spannend idee in de grond iets te ontdekken dat daar soms al eeuwen ligt.
Een kennismaking met de archeologie.
De leskist
Een koffer vol scherven laat leerlingen kennis maken met het werk van de archeoloog en met de archeologie als wetenschap. Door op school te werken met de leskist worden de leerlingen voorbereid op een bezoek aan een opgraving, museum of en archeologisch depot
Inhoud
In de kist zitten werkbladen en opdrachten rond het thema wonen en werken in de prehistorie, Romeinse tijd en de Middeleeuwen.
Tevens zitten in de kist veel archeologische vondsten.
Met behulp van een determinatiekaart kunnen leerlingen de vondsten uit de leskist determineren.
Daarnaast bevat de kist ook een krant en een documentaire op dvd.
Docentenleidraad
Hierin wordt uitgelegd hoe de docent in een aantal lessen een archeologieproject kan opzetten.
Heeft u belangstelling? Neem dan contact met onze werkgroep op.

Contactpersoon:
W. Schennink

leskisten
De leskisten.

 

^